en Meny close

Bruk av video for læring 

Ønsker du å ta i bruk video til undervisning og vurdering? På denne siden vil du finne ulike eksempler på hvordan video kan brukes for læring.

Slik kan du bruke video i undervisning   

Video kan brukes til å gi oversikt over et tema, forklare sammenhenger, oppsummere, trekke linjer og liknende.   

Studentene har da muligheten til å pause videoen, spole tilbake, hoppe over det de behersker eller se videoen flere ganger.  Videoen fungerer med andre ord som en ressurs for læring . 

 

Undervisningsvideo

 

Aktiviseringsvideo

 

Instruksjonsvideoer

Video i vurdering


Video av samtaler

 

Utfordringer med bruk av video  

Video kan høres genialt ut, men vær oppmerksom på noen utfordringer:   

  • Noen studenter foretrekker å lese tekst, kanskje fordi det er mulig å skumlese, lettere å gjøre notater/annotere/skrible inne i teksten, og ikke minst lettere å søke i tekst.  

  • Studenten vil ikke ha mulighet til å stille oppklarende spørsmål der og da.   

  • Det å se på en video kan virke sjenerende. Eksempelvis vil en student som sitter i et offentlig rom (for eksempel et klasserom) måtte bruke (gode) høretelefoner for å få utbytte av en videoressurs.   

  • Et annet moment er størrelse og kostnad. Store videofiler kan medføre kostnad hvis de må lastes ned/spilles av over mobil-nettverk.  

  • Universell utforming og GDPR stiller nye krav til lærere i forbindelse med utvikling av video.   

Ressurser