en Meny close

Slik bruker du digitale tester i undervisning

Visste du at du kan bruke digitale tester til å gi tilbakemelding på studentens læring? Her får du en innføring i hvordan du kan benytte digitale tester for å støtte opp under læring.

Illustrasjon av en person som tar en digital test
Illustrasjon av en person som tar en digital test

Hva er digitale tester?  

En digital test er en samling av spørsmål som kan rettes mer eller mindre automatisk. Spørsmålene kan være av type ja/nei, multiple choice, finn par som hører sammen, korte svar i fritekst, og ulike varianter av interaktive spørsmål.  

Digitale tester kan både lages i Wiseflow og i Canvas. Vi vil her fokusere på bruk av digitale tester i Canvas.  

Slik kan du bruke digitale tester i undervisning  

 • Pre-test - En liten test som har til hensikt å motivere til læring i forkant av en læringsøkt. Testen har gjerne spørsmål som repeterer sentrale ting fra tidligere, men det kan også være spørsmål som adresserer tema som skal gjennomgås i kommende læringsøkt (motiverende effekt).  

 • Post-test - En test som lar studentene repetere sentrale begreper og konsepter og den gis som regel i etterkant av en læringsøkt eller halvveis i et semester. Kan også kalles egen-test/selv-test. Det kan være lurt å lage slike for å gi studentene en pekepinn på hvor de ligger faglig, eller for å bevisstgjøre hvor skoen trykker.  

 • Læringstest - Dette er en test som fungerer som en frittstående læringsaktivitet, der hensikten er å lære mens en tar testen. I en slik test kan det være bare noen få spørsmål, til og med bare ett spørsmål om en vil det.  

 • Tester med tilbakemelding (for selvstudium) - detaljert tilbakemelding på enkeltspørsmål, som åpner for at læreren kan gi hint eller sette i gang læringsaktiviteter - for alle eller basert på det de har svart.  

 

Du kan lære mer om hvordan du kan benytte digitale tester for å støtte opp under læring i webinaret Hvordan bruke digitale tester i Canvas formativt.

Teknisk hjelp til hvordan sette opp test i Canvas kan du finne her.

 

 

Hvorfor bruke digitale tester? 

Det er noen åpenbare fordeler med digitale tester:  

 • Studenten opplever automatisert retting og umiddelbar tilbakemelding 

 • Vurderingen blir objektiv  

 • Studenten kan få en pekepinn på hvor en står faglig 

 • Vanskelige og abstrakte temaer kan bli lettere å forstå gjennom arbeid med en test 

 • Resultatet på en test kan brukes for å avgjøre om studenten er klar til å gå videre eller ikke 

 • Det å ta en test digitalt er dessuten en aktiv handling som krever konsentrasjon og at studenten "gjør noe" (klikker, drar, velger etc.).  

 • Videre bidrar tester til å skape variasjon i øvrig undervisningsopplegg, og dette kan være motiverende for læring.  

 

Tips til hvordan lage gode digitale tester 

Mange synes det er vanskelig å lage gode flervalgsspørsmål som tester utover ren faktakunnskap i henhold til Blooms taksonomi. Med digitale tester blir det lettere å nå oppover i taksonomien ved å gjøre bruk av varierte spørsmålstyper, medierikt innhold og utnytte funksjonaliteten i verktøyet.   

 • Bilder kan brukes som visuelle knagger, og med det berike opplevelsen av å ta en test.   

 • Varierte spørsmålstyper er en fin måte å teste studentene på ulike plan. Spørsmålene kan formes slik at studentene både blir utfordret til å analysere et problem, samt anvende tidligere kunnskap og ferdigheter. 

 • I digitale tester kan du også ha variert vanskelighetsgrad og poengsum. Noen spørsmål kan være mer tidskrevende og avanserte enn andre. Du har da mulighet til å variere poengsum slik du finner det naturlig.  

 • Det er også mulig å gjøre et tilfeldig uttrekk av spørsmål. Du kan for eksempel lage en gruppe av 15 spørsmål, hvor 10 er «lette» og 5 er «vanskelig», og trekke tilfeldig for eksempel 3 av de lette og 2 av de vanskelige.  

Spørsmålsbank: en klok måte å gjenbruke testene dine

Ved å samle spørsmål i en større base kan en bygge opp stadig bedre og mer rikholdige samlinger av spørsmål i en såkalt spørsmålsbank. I Canvas legges alle spørsmål som lages direkte inn i en slik spørsmålsbank. Spørsmålsbanker er ekstra nyttige om de kan deles på tvers av emner og eventueltinstitusjoner. Noe som er mulig med Commons i Canvas.  

Dermed kan du som lærer etter en viss grunn-innsats lage nye tester veldig raskt ved å plukke eksisterende spørsmål fra banken.   

 

Ressurser