Hvordan lage gode skjermopptak

Bruk av video er aktuelt i både campusbasert og nettbasert undervisning. Du som lærer kan raskt og effektivt lage faglige videoer ved å ta opp det som skjer på skjermen din. Her får du noen tips til små grep som kan gjøre skjermopptakene bedre.

Skjermopptak av powerpoint

Video: Kom i gang med Screencast-O-Matic

Det fins mange kom-i-gang-videoer på nett. Her er to ressurser utviklet ved USN: 

 

fem gode videoer om disse prinsippene

Her er en kort oppsummering av de viktigste av dem: 

 • Pre-training Principle: tilby tilstrekkelig bakgrunnskunnskap først i filmen, for eksempel ved å definere begreper eller relatere til tidligere forventet kunnskap. Bakgrunnen for dette prinsippet er at når etablert kunnskap i langtidsminnet aktiviseres, blir seeren bedre forberedt til å ta i mot ny informasjon. 
 • Coherence Principle: Ta bort det som er unødvendig, særlig ved bruk av flere multimodaliteter samtidig. Bruk heller ikke tvetydige bilder som må tolkes. Fordi: Vi jobber hardere for å lære hvis det er overflødige ord, bilder og lyd som ikke støtter opp under fakta som gjennomgås.
 • Segmenting Principle: Del opp stoffet i mindre deler.
 • Signaling Principle: Handler om hvor viktig det er å strukturere informasjon i en video. Informer om hva videoen skal handle om. Si hvem en er for et ukjent publikum. Si noe om lengden på videoen og forklar hvilken kontekst den står i. Bruk overskrifter i videoen for å få fram struktur.
 • Redundancy Principle: Handler om å ikke ha for mange kanaler samtidig, for eksempel en animasjon og lyd men ikke tekst i tillegg. Fordi: Vi lærer bedre når det ikke er så høy kognitiv belastning. 
 • Modality Principle: Vi lærer bedre når vi bruker syn og hørsel samtidig. I stedet for å vise mye tekst som leses opp i filmen, så trekk heller ut nøkkelordene og gjerne presenter dem oppå et bilde.
 • Personalization Principle: Handler om å gjøre innholdet personlig. Vi lærer bedre når ordene sies personlig enn formelt. Dette gjelder også ved bruk av bilder: Et foto er mer personlig enn en figur/clipart.
 • Voice Principle: Handler om at stemmen du bruker har betydning for læring. Når vi bruker en naturlig stemme med følelser og variasjon i stemmen, skaper vi engasjement og tillit hos den som hører på. Dette er et argument for at læreren produserer egne videoer fordi studentene kjenner sin lærer. Det kan skape en nærhet til stoffet. Kognitiv arbeidsprosess går lettere om vi slipper å bruke kapasitet på å forstå det som sies.
 • Image Principle: Talking head (altså et levende bilde av den som snakker) er ikke nødvendigvis bra. Med mindre personen på bildet har verdi i forhold til innholdet, så bør talking head fjernes. Gjelder særlig i sekvenser der det er viktig at innholdet får fokus. Det er derimot viktig å vise ansikt i starten av en film, og i ny og ne underveis for å synliggjøre hvem som snakker.  

UiA har laget fem flotte videoer som går gjennom Mayers 12 prinsipper for gode videoer. 

Mayer talking head

webinar om Screencast-O-Matic.

Det er lurt å ha et godt headset (hodetelefoner) med mikrofon når du lager skjermopptak. De fleste bærbare datamaskiner har innebygd kamera som gjør at du lett kan filme ansiktet mens du snakker. Dersom du har et eksternt webkamera koblet til maskinen din kan du filme fysiske gjenstander. Det er også mulig å gjøre opptak med mobiltelefonen og importere inn i Screencast-O-Matic og flette sammen med et skjermopptak. 


Fase 3: Redigering
Noen opptak du gjør vil kunne legges ut direkte. Men ofte er det behov for en viss form for redigering, hvor du for eksempel fjerner noe i starten og slutten av opptaket. Noen ganger kan det være ønskelig med mer avansert redigering, for eksempel å  legge på en titteltekst i starten av filmen, fjerne deler av filmen hvor det ikke skjer noe, endre på feil, zoome inn på et område for å tydeliggjøre detaljer, fjerne ansikt i deler av filmen, endre hastigheten i enkelte sekvenser og så videre. Det fine med Screencast-O-Matic er at denne type redigering er ganske lett å gjøre. 

Redigering kan ta mye tid. Dersom du har gjort noe feil kan du enten prøve å rette dette opp ved å bruke ulike redigerings-funksjoner, eller rett og slett gjøre et nytt opptak. Det beste tipset er å ikke bli for selvkritisk. Spør deg selv hva som er akseptabelt for studentene, og ikke bruk unødvendig mye tid på å perfeksjonere.  
 
Fase 4: Ferdigstilling og publisering
Før skjermopptaket er klart til publisering, må du gjøre det universelt tilgjengelig. Fra 1. januar 2019 skal alle filmer som brukes i undervisning være tekstet eller ha vedlagt manus. USN har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide rutiner for dette. 

Det du lager i opptaksprogrammet, for eksempel Screencast-O-Matic, er en såkalt kilde-fil (source). Den har alle data som trengs for å redigere filmen, men er ikke mulig å se for studentene. Du må generere en ferdig film-fil, helst i formatet mp4. I Screencast-O-Matic kan du velge kvalitet (lav, middels eller høy) og det er lurt å velge "høy" for ellers vil tekst og detaljer kunne virke kornete. 

Den ferdige film-filen må gjøres tilgjengelig for studentene. Du kan sende denne direkte på e-post til den det gjelder, noe som kan være aktuelt dersom du har laget et skjermopptak som forklarer noe for en student som har spurt om noe. Du kan også laste opp filen som vedlegg i SpeedGrader, noe som er aktuelt dersom du har laget en videobasert tilbakemelding. Dersom du har laget faglige filmer eller undervisningsvideoer, og ønsker at studentene skal få tilgang til denne gjennom Canvas, så anbefales det at du bruker MediaSite. Du kan også bruke YouTube, men USN har valgt MediaSite som plattform og da unngår du tematikk knyttet til databehandleravtale, lagring, sletting og vedlikehold. 

Se gjerne vårt webinar om MediaSite


Fase 5: Etterarbeid/evaluering
Når videoen er publisert må den settes inn i en sammenheng. Allerede i fase 1 bør du ha tenkt gjennom hvordan du ønsker at studentene skal jobbe med videoen. Dette må kommuniseres, enten inni videoen eller utenfor videoen. Et godt tips er å lage en side i Canvas hvor vidoeen inkluderes, og å skrive eksplisitt hva som er målet med videoen, kort om innholdet, eventuelt forarbeid og etterarbeid som bør gjøres og hvilken sammenheng videoen står i. Ved å gjøre denne meta-informasjonen eksplisitt vil studentene lettere kunne finne fram til de ressursene de trenger på ulike stadier i semesteret (særlig eksamensforberedelse). 

Vil du gå mer i dybden og få konkretisert disse fem fasene, så se på webinaret "Hvordan lage gode skjermopptak".

 

vår wiki-side om Colourbox

Hvilke andre typer video enn skjermopptak kan jeg lage? 
Vi har laget en oversikt over hvilke typer video som egner seg i ulike situasjoner

Guider m.m. for Screencast-O-Matic og andre verktøy for skjermopptak (på eDU-wikien)
 • Videoserie om Screencast-O-Matic (av Peer Andersen)
  1. Installasjon (4 minutter)
  2. Grunnleggende prinsipper (8 minutter)
  3. Enkel film basert på PowerPoint (9 minutter)
  4. Mer avansert film (17 minutter)
  5. Redigeringsmuligheter (13 minutter)
 • Temaside om video for læring
 • Hvordan ta opp eller direktesende din undervisning?