en Meny close

Hybrid undervisning

Hybrid undervisning forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Som oftest betyr det at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (eventuelt via et annet undervisningsrom).

Illustrasjon av fire personer rundt et bord og en person på en TV-skjerm
Illustrasjon av fire personer rundt et bord og en person på en TV-skjerm

Når bruker du hybrid undervisning?

Primært vil det være to situasjoner hvor du som underviser må benytte hybrid undervisning:

 • Underviser er til stede i undervisningsrommet mens noen studenter deltar via nettløsning.
 • Underviser er til stede via nettet mens noen studenter er i undervisningsrommet. Undervisning i denne situasjonen er avhengig av at underviser allierer seg med noen som kan bistå med teknisk oppkobling i undervisningsrommet.

Tekniske anbefalinger

Hybrid undervisning krever litt mer av deg som underviser i form av teknikk og tilrettelegging. Dersom du vet at du skal ha hybridundervisning bør du forsøke å booke et nettklasserom. USN har flere slike på hver campus. Disse rommene er tilrettelagt for å undervise på nett, med video og lyd/trådløs mikrofon og bordmikrofoner tilgjengelig i undervisningsrommet. Når du underviser fra et nettklasserom anbefales det at du benytter det utstyret som er oppsatt i rommet.

Dersom det ikke lar seg gjøre å booke et av disse rommene er det lurt å ta med webkamera og headset, eller egen laptop. Da vil du kunne sette opp utstyret slik at kameraet kan vise deg eller klasserommet (eller begge deler), og du vil ha god lyd. Ved en slik løsning bør du i størst mulig grad befinne deg ved maskinen, og ikke bevege deg rundt i rommet (slik du vil kunne med trådløse mikrofoner). Grunnen til dette er at du måvære nær mikrofonen for at nettstudentene skal høre. 

Undervisningsøkten må kjøres gjennom et videokonferanseverktøy. På USN benytter vi Zoom til dette formålet. Alle studenter og ansatte har Zoom-bruker, og det finnes gode ressurser på hvordan man kommer i gang. Når du kjører en undervisningsøkt gjennom Zoom er det noen ting du bør være oppmerksom på. Dersom du deler egen skjerm med campusstudenter er det viktig å huske at det campusstudentene ser i undervisningen ikke er det samme som det nettstudenten ser, om underviser deler sin egen skjerm. Nettstudenten ser til enhver tid kun det du velger å dele, mens campusstudenten ser lerret, tavle, nettstudentene (om du deler deltakerbildene), etc. 

Hybrid undervisning fra nettundervisningsrom

På alle campus på USN finnes det nettundervisningsrom – rom som er egnet til undervisning på nett utstyrt med kamera, mikrofoner og lydanlegg som er koblet til stasjonær PC. Man logger seg da inn på PC-en i undervisningsrommet, starter zoom og sjekker at lyd og bilde i zoom er riktig. Utstyr på nettundervisningsrom fungerer kun med stasjonær PC i rommet, ved bruk av egen bærbar PC blir lyd og videobildet ikke tilgjengelig.

Hybrid undervisning fra vanlig klasserom

 

Pedagogiske anbefalinger

Hybridundervisning kan være utfordrende ettersom du skal holde fokus på campusstudenter, nettstudenter og teknikken samtidig. Det er viktig at du planlegger økta godt. 

Kommunikasjon: Lag en tydelig forventningsavklaring og del denne med studentene. Dersom denne formen for undervisning er ny kan det være nok å konsentrere seg om presentasjonen og det tekniske i Zoom, og samle opp spørsmål til etter presentasjonen. Eventuelt kan du gi beskjed om at du tar pauser i presentasjonen etter en gitt tid/tema, og tar spørsmål da.

Som en følge av at man som underviser skal forholde seg til studenter på forskjellige steder kan det fort skje at en gruppe opplever å bli nedprioritert, selv om man er bevisst på å ikke gjøre dette. En måte å begrense dette på kan være å legge til rette for studentaktivitet.  


Studentaktiv læring: Finn studentaktivitet som kan inkludere både campusstudenten og nettstudenten. Dersom du kjører gruppeaktiviteter så forsøk å dele nettstudentene inn i grupper i breakout rooms, mens campusstudentene jobber i grupper i undervisningsrommet. Dersom aktiviteten innebærer korte diskusjoner med sidemannen så kan det enkleste være å be nettstudenten reflektere over det samme spørsmålet. Vurder alltid om begge grupper får et godt utbytte av aktiviteten du legger opp til. Prøv å tenke løsninger hvor du får det beste også ut av å ha den digitale muligheten. Studentresponssystemer som for eksempel Mentimeter vil kunne være interessante og nyttige for begge grupper i læringsøkten, og en fin mulighet for avbrekk og studentaktivitet. Det samme gjelder for bruk av TaskCards (tatt over for Padlet på USN) for korte samarbeidsøkter og tilbakemeldingsmuligheter og interaksjon med studentene, eller “Polls” som er et verktøy innebygget i Zoom.

Les mer om studentaktiv læring på vår temaside.

Tips til hybridundervisning

 • Test at det tekniske fungerer, at både lyd og skjermbilde vises i forkant. Gjør dette i god tid i forkant av undervisningsøkten. Sjekk gjerne med studentene på nett underveis at lyd er ok. Husk å duplisere skjerm til lerret i klasserommet (ikke utvid). Da ser de studentene som følger undervisning på nett, det samme som de studentene som er fysisk i rommet.
 • Dersom det kommer spørsmål fra klasserommet, så må du gjenta spørsmålet slik at de på Zoom hører spørsmålet.
 • Det kan være krevende å holde fokus på chat i Zoom og aktivitet i klasserom samtidig. Dersom du er ny til denne formen for undervisning kan det være en idé å gi beskjed til studentene om at du samler opp spørsmål til etter din presentasjon, ev. tar en pause for å svare på spørsmål.  
 • Gi tydelige beskjeder til studentene som følger undervisningen på nett dersom du forlater skjermen og beveger deg rundt i klasserommet. Det kan bety å gi beskjed om at du vil gå litt rundt mens studentene jobber, men at du vil følge med på chatten også. 
 • Forventningsavklaringer er viktig.
  Gjør det tydelig, eller diskuter med studentene hvordan undervisningen skal foregå. For eksempel om det er greit eller ikke med chat samtidig med at du foreleser, om det forventes at alle skal ha på kamera, når det skal være åpent for interaksjon og dialog, etc. 
 • Når studentene først kommer til campus er det viktig å utnytte den merverdien dette gir. Det kan innebære økte interaksjon med studentene, mulighet for deg som underviser til å bruke tid på oppklaring og refleksjon etc.  
 • Forsøk å legge til rette for studentaktivitet som inkluderer både nettstudenten og klasseromsstudenten. Det kan være avbrekk med korte spørringer ved hjelp av "polls" (som er et verktøy i Zoom), TaskCards, Mentimeter eller andre ting.