en Meny close

VE/COIL: Internasjonalt samarbeid

Gi studentene dine internasjonal erfaring hjemme. Gjennom virtuell utveksling (COIL) kan de samarbeide med studenter i et annet land, som del av emnet ditt.

Two persons, each in their own mobile phones, are holding a puzzle piece and smiling to each other

Hva er Virtuell Utveksling / COIL?

Collaborative Online International Learning (COIL), eller virtuell utveksling (Virtual Exchange), er en læringsdesign som bringer elementer av internasjonalt samarbeid i emnet ditt. COIL er fokusert på samarbeid mellom studenter på tvers av institusjoner og kulturer.

Undervisere jobber tett sammen for å forberede og gjennomføre en COIL-modul i sine emner. Studentene får muligheten til å utvikle sin interkulturelle kompetanse, mens de jobber med konkrete oppgaver i et flerkulturelt team.

Designe et COIL-kurs

Det er vanligvis fem faser i en COIL-modul:

Før COIL: forberede studentene

Før klassene møtes, er det avgjørende å gi nok informasjon til studentene. Forklar tidlig hvorfor du har valgt et COIL-format, dets fordeler og læringsutbytte.

Snakk med studentene dine om forventninger, deres bekymringer og gå gjennom praktiske detaljer med dem. Tanken er å forberede studentene dine slik at de blir 'på' fra første COIL-møte.

Se Doscher & Rubin (2022: 188)

Introduksjon / Icebreaker​​​​

Icebreakers og andre små sosiale aktiviteter vil gi studentene tid til å bli kjent med hverandre og verktøyene dere skal bruke. Denne første kontakten vil være grunnlaget for deres fremtidige samarbeid, så sørg for at de har mange muligheter til å utveksle på en trygg og strukturert måte.

Les mer om å relasjonsbygging på nett her.

Se Doscher & Rubin (2022: 189)

Engasjere studentene / Sammenligningsfase

Når studentene har møtt gjennom icebreakers, kan de begynne å samarbeide i grupper. Start med noen mindre aktiviteter, hvor studentene kan dele om hjemlandet og måten de er vant til å jobbe på. Ved å sammenligne sine synsmåter på universitetsarbeid, vil gruppemedlemmene begynne å organisere teamet og samarbeidsreglene: når og hvor de treffes, teamroller, hvordan de kan kontaktes, og så videre.

Som underviser kan du forberede stillasaktiviteter som vil hjelpe studentene i gang og forsikre at de diskutere disse tematikkene.

Se Doscher & Rubin (2022: 189)

Samarbeid

Dette er problemløsningsfasen. Studentene jobber i grupper med en konkret oppgave. Husk å legge til rette for godt samarbeid og ha jevnlige sjekkpunkter med studentene dine for å løse potensielle kommunikasjons- og samarbeidsproblemer så tidlig som mulig. Du kan for eksempel sette av undervisningstid til å diskutere med studentene hva som går bra og gi dem plass til å uttrykke eventuelle frustasjoner.

Noen grupper vil kreve lite støtte fra deg, andre kan møte interkulturelle utfordringer og trenge innspill fra sine respektive lærere for å fortsette samarbeidet.

Se Doscher & Rubin (2022: 189) 

Refleksjon / Konklusjon

Når studentene er ferdige med gruppeoppgaven, kan de presentere resultatet for alle gruppene.

Sett også av litt tid for erfaringsdeling mellom studenter om det å jobbe i en COIL-modul: først alle sammen, deretter bare med studentene dine. Studentene kan også skrive individuelle refleksjonsnotater, kanskje veiledet av noen spørsmål om læring, interkulturell kommunikasjon, og så videre.

Denne debrief-fasen er viktig for at studentene skal bearbeide opplevelsen og det de har lært av den.

Se Doscher & Rubin (2022: 189)

 

Mer informasjon om kursdesign kommer i 2024. I mellomtiden, sjekk gjerne ressursene nederst på denne siden.

Suksessfaktorer for et COIL-prosjekt

Godt samarbeid mellom undervisere i forkant og under COIL-undervisning er sentral for å lykkes. Før du utvikler din idé til en COIL-modul, husk å bruke god tid for å bli kjent med dine samarbeidspartner og deres kontekst. Denne malen kan støtte dine første samtaler med en potensiel partner.

Andre suksessfaktorer:

  • Felles læringsutbytte
  • Tidlig og tydelig kommunikasjon med studentene
  • Lignende eller balansert forventninger og kriterier mellom klassene (studiepoeng, obligatorisk eller frivillig deltakelse, med karakter eller ikke, ...)

Trenger du en partner til din COIL?

Gjennom universitetsalliansen European Digital UniverCity (EDUC) inngår USNs studenter og tilsette i et akademisk nettverk med 8 universiteter. Det er enkelt å finne samarbeidspartner for ditt COIL-prosjekt. Les mer på USN EDUC sine sider eller ta kontakt med Kine Korsmo.

Noen universiteter har også egne systemer for å finne partner. Om du fyller dette nettskjema fra Penn State University, får du tilgang til en liste over alle Penn State undervisere som er interessert i internasjonalt samarbeid og virtuell utveksling.

Ressurser