en Meny close
Innholdexpand_more

Brukerveiledninger

Her vil du finne veiledninger for bruken av Panopto. Siden vil oppdateres med nye funksjoner med jevne mellomrom.

Opplasting og deling med Panopto

Hvordan laste opp en video/podkast?
Stå i mappa du vil ha filmen og følg instruksjonen i videoen eller punkt-for-punkt forklaringen under:
 

 1. Trykk på knappen "Create"
 2. Velg "Upload Media"
  1. Dra fila fra ei mappe på datamaskinen din over i ruta i bildet. 
   eller
  2. Trykk midt i ruta og let frem fila på maskinen din
 3. Vent til fila er lastet opp. Det vil stå en tekst under ruta når du kan lukke vinduet du er inne i.
 4. Mediefilen din prosesseres. Det kan ta litt tid avhengig av lengden eller størrelsen på filen du laster opp. 
Hvordan bygge inn video/podkast på en side i Canvas?

Ved å dele innhold fra Panopto i innebygde videoer/podkaster, kan studentene trykke på spilleren og se/høre innholdet uten å forlate siden i Canvas.

Dette gjør det enklere å sette video/podkast i en kontekst, med tekst og bilder både før og etter medieinnholdet.
 

 1. Gå til siden der du ønsker å vise videoen.
  Det kan også være i Emneoversikt, i en kunngjøring, en oppgave eller i en diskusjon.
 2. Trykk "Rediger"
 3. Trykk på den Panopto-knappen i verktøylinja logo Panopto  for å få opp alle Panopto-videoer du har tilgang til.
  Hvis knappen ikke er der, vil du finne den under støpsel-ikonet ved siden av.Panopto i verktøylinje
   
 4. Velg hvilken mappe du skal hente video fra via mappevelgeren øverst.
  Velge video tekstredigering
   
 5. Hvis du vil hente en video fra et annet emne enn det du står i: 
  Trykk på den svarte pilen foran Canvas-mappa for å få opp alle emner du har tilgang til.Velge video canvas-mappe
   
 6. Videoen du velger vil nå bli bygget inn på siden, med avspiller.
Hvordan dele en video/podkast med studentene via Panopto-mappe?

Du kan dele video/podkast direkte i Panopto.
Da ser studentene innholdet når de trykker på Panopto i emnemenyen i Canvas.

Hvis du skal laste opp en ny fil:

 1. Stå i riktig emne og trykk på Panopto i emnemenyen.
 2. Trykk "Create", velg "Upload Media" og finn fram til fila du vil laste opp.
 3. Etter at fila er plassert i Panopto-mappa går den gjennom en prosessering, før den blir tilgjengelig for studentene.
 4. Studentene vil finne filmen/podkasten når de trykker på Panopto i emnet. Du trenger ikke gjøre noe aktivt for at studentene skal få tilgang.

Hvis du allerede har videoen/podkasten i en mappe i Panopto, (f. eks. "From Mediasite" eller "My Folder"):

 1. Opprett en kopi, og plassere den i riktig mappe.
  Trykk "Panopto" og gå til mappa der videoen befinner seg. Du velger mappe via mappevelgeren øverst.
  Mappevelger
   
 2. Hold musepekeren over filmen du vil flytte og trykk på "Settings".Settings dele video med studentene
   
 1. I menyen til venstre, velg "Manage".kopiere
   
 2. Under "Copy video to" velger du emnemappa du vil legge videoen i.
  Så velger du om du vil lage en vanlig kopi (Full Copy) eller en kopi som blir oppdatert hvis du gjør oppdateringer på hovedvideoen (Reference Copy).
   
 3. Studentene i emnet du har valgt å flytte videoen til, vil finne filmen/podkasten når de trykker på Panopto i emnet. Du trenger ikke gjøre noe aktivt for at studentene skal få tilgang.
Hvordan gjøre skjermopptak?
Panopto har to verktøy for skjermopptak: 
 • Panopto for Windows er en skjermopptaker som lastes ned og installeres på din PC.
 • Panopto Capture er en skjermopptaker som kjøres i nettleser og ikke trenger å lastes ned. Her vil vi vise hvordan Panopto Capture fungerer:
 

Steg for steg:

 1. I Panopto, gå til "My Folder" eller den emnemappen der du vil at opptaket skal ligge når det er gjennomført.
 2. Trykk på knappen "Create" øverst, og velg "Panopto Capture"
 3. Panopto Capture vil nå åpne seg i en ny fane i nettleseren.
 4. Ved å gå inn på menyene under "Audio, Video og Screens and Apps" velger du hvilken mikrofon, kamera og skjerm/program du vil gjøre opptak av. 
 5. Trykk på den runde Record-knappen og opptaket starter. 
 6. For å slå av opptaket, gå tilbake til nettleseren og den fanen hvor Panopto Capture styrer opptaket og velg å stoppe opptaket.
 7. Opptaket blir nå prosessert og er tilgjengelig der du valgte i pkt. 1 at det skulle ligge. 

I tillegg har USN lisenser på Screencast-O-Matic skjermopptaker, og noen bruker også Zoom til å gjøre skjermopptak.

Innlevering med Panopto

Hvordan kan studentene levere video/podkast i en Canvas-oppgave?

Studentene bruker Panopto til å laste opp eller ta opp nytt innhold. 
Fra Panopto henter de ut en lenke til sin video/podkast, som de limer inn i innleveringen i Canvas.

 

Hva må underviser gjøre i Canvas?

Underviser må være oppmerksom på innstillingen "Innleveringstype" når oppgaven opprettes i Canvas. Hovedvalget skal være "Online". Deretter kan to valg passe:

 • Hvis innleveringen kun er video-/podkastfilen, velg "Nettstedets URL". Studentene limer da inn lenke til filen sin som eneste innlevering i oppgaven
 • Hvis video-/podkastfilen skal leveres inn sammen med noe annet, f. eks. et refleksjonsnotat, velg "Filopplastninger".
  Da skal studentene lime inn lenken i et dokument (word), skrive refleksjonene sine i dokumentet og levere. 


Hva må studentene gjøre i Panopto?

Hvis mediefila allerede ligger på maskinen, skal studenten følge veiledning for å laste opp nytt innhold i Panopto.

Studentene kan også bruke Panopto til å lage presentasjonen ved å gjøre et skjermopptak

Når studenten har innholdet klart i sin egen mappe (My Folder) i Panopto, skal de hente ut en lenke til innholdet:

 1. Studenten må trykke på Panopto i emnemenyen i Canvas og finne "My Folder" via mappevelgeren.My Folder Panopto
   
 2. Finne video/podkast de skal levere, holde musepeker over fila og trykke "Share"."Share" i Panopto
   
 3. Viktig: I det nye vinduet som kommer opp, under "Who can access this video",  må studenten trykke "Change" for å definere hvem som kan se videoen. trykk "change"
   
 4. De kan velge "Your Organization (unlisted)". Da får underviser tilgang når lenke til innholdet er levert i Canvas.Access alternativer
   
 5. Deretter henter studenten ut lenke til videoen/podkasten. De må trykke "Copy Link".Copy link
   
 6. Studenten limer så inn lenken i oppgaveinnleveringen i Canvas.

Teksting i Panopto

Hvordan får jeg automatisk tekstet en video?
Det å tilby tekst på en video eller podkast er aktualisert gjennom nye krav til universell utforming, samtidig gir det mange muligheter i Panopto.
 
Tekstingen av en video eller podkast gir de som har tilgang til videoen muligheten til å søke etter innhold, som nøkkelord eller tekstfraser, og det gir helt nye navigeringsmuligheter.
 
 

 1. Trykk på "Edit" på mediefila i Panopto
 2. Velg "Captions" i venstremenyen
 3. Trykk på "Import Captions" i nedtrekksmenyen øverst
 4. Velg "Import Automatic Captions"
 5. Tekstingen vil bli generert. På store filer kan det ta litt tid. 
 6. Se igjennom teksten og rett opp der det har oppstått feil ved å klikke på tekstlinja i editoren og skrive inn rettelser. 
 7. Husk å trykke "Apply" øverst til høyre for å lagre endringer. 

Generelt om automatisk teksting:

Automatisk teksting er en tjeneste som er under utvikling, og spesielt for norsk språkgjenkjenning vil vi oppleve flere feil. Deler av årsaken er at tekstingstjenesten ikke greier å oppfatte bl.a. dialekt. 

Teknologien er i stor utvikling og har et prioritert fokus, så vi forventer løpende forbedringer. Inntil det er på plass må man forvente at det noe redigeringsarbeid i teksten som blir generert. 

Hvordan redigere og legge til automatisk opprettede undertekster? 
 1. Når du i en videomappe går over videoen med muspekeren, velger du «Edit»
 2. Velg Captions > Import captions > Import automatic captions fra menyen

  rediger automatisk tekst
   
 3. Klikk inn i den første tekstbolken og spill av med play-knappen t.v under videoen
 4. Rediger evt. feil i tekst og se speiselt etter orddelingsfeil siden Panopto fort deler ord på engelsk måte.
 5. Når du er ferdig, trykker du Apply oppe t.h. og bekrefter med OK at du vil avslutte redigeringen
 6. Du vil se at en CC-knapp er kommet under videoen t.h.
   
Hvordan får jeg engelsk teksting?

Panopto er satt opp slik at den vil prioritere  norsk teksting av dine videoer eller podkaster.

For å få engelsk teksting må man lage en mappe med egne egenskaper for engelsk teksting. Mediefiler du legger i denne mappen kan du velge engelsk teksting på.

Tekstespråket beholdes hvis du vil flytte filmen til en annen mappe/annet sted i Panopto etterpå. 

 

 1. Opprett en ny mappe (gjerne i din "My Folder")
 2. Gi den et navn, f.eks. "Engelsk tekst"
 3. Gå til "Settings" i venstremenyen i folderen
 4. Velg engelsk språk i nedtrekksmenyen under punktet "Content Language"
 5. Det er ingen lagre-knapp, så du kan lukke innstillingene
 6. Legg en video eller podkast du vil ha engelsk tekst på inn i mappen. Du skal nå ha mulighet til å legge på engelsk tekst

Redigering og nedlasting i Panopto

Hvordan redigere en video/podkast?

 

Hvordan laste ned en video?
 1. Velg tannhjulet eller Settings
 2. Trykk deretter på Outputs og Download Podcast
  Det heter altså "podcast" her, men du får en mp4 video-fil.

Røde piler viser hvor vi skal trykke for å laste ned videofila

Hvem kan laste ned?

 • Som default er det kun dem med creator-tilgang (dvs. lærere i en emne-mappe, eller deg selv i My Folder) og administratorer som kan laste ned innholdet.
 • Du kan selv velge å gi andre tilgang, f. eks. studenter.
  Da trykker du Overview i videoen, og velger  "Authentificated users with access" under Downloads.

Røde piler viser hvor vi trykker i Panopto

 

Hvordan laste ned bare lydsporet til en video?
 1. Velg tannhjulet eller "Settings"
 2. Trykk deretter på "Outputs" og "Download Audio Podcast"

Lydspor Panopto

Fila kommer ned som en .mp4 men kan omdøpes til .mp3 om det er ønskelig

 

Mer informasjon om Panopto? 

Er det noe mer du lurer på om funksjonene i Panopto? På deres nettsider vil du finne en rekke gode opplæringsressurser. Trykk på knappen under og du kommer direkte til nettsiden. 

Om Panopto