Veiledning og støtte i Zoom

Zoom er et høykvalitets webkonferanseverktøy som brukes i nettundervisning ved USN.

USN bruker Zoom som hovedplattform for den nettbaserte sanntidsundervisningen. Det betyr at lærer og studenter er pålogget og deltar i konferansen samtidig til fastsatte tider. I Zoom kan studenter følge forelesninger, seminarer og veiledning i sanntid med både lyd og bilde. De kan da også se læringsressurser (dokumenter, bilder osv.) som deles av lærer eller andre studenter. I tillegg kan studenter bl.a. stille spørsmål eller kommentere via chat mens undervisning pågår. Studenter får også tilgang til egne "kollokvierom" i Zoom.

De som skal delta må ha tilgang til konferanselenken for å komme inn. USN's nettlærere skaper lenken i Canvas og nettstudenter finner denne i Canvasrommet under Zoom i menyen. Eksterne deltakere må få lenken via e-post osv. Du finner opplæringsfilmer og brukerveiledninger i Zoom 1-2-3.

Alle ansatte og studenter ved USN får automatisk brukernavn med første pålogging via FEIDE. USN eDU arrangerer webinarer, seminarer og workshops om teknisk og pedagogisk bruk av Zoom. Sjekk opplæringsplan før du begynner å ta verktøyet i bruk.