Mentimeter

Kom i gang med Mentimeter - et enkelt verktøy for å gjøre undervisningen mer interaktiv.


Mentimeter mobil app

Kilde: Mentimeter produktbilde.

Mentimeter er en nettressurs for interaktivitet mellom underviser og studenter både i fysisk og digital undervisning. Gjennom ulike aktiviteter (quiz, avstemming, ordsky / wordcloud, osv.) kan studenter gi innspill og delta i kurset. Mentimeter-oppgaver kan legges inn i en eksisterende presentasjon eller brukes selvstendig. 

Hvorfor bruke Mentimeter?

Det å lage korte pauser i en undervisningsøkt hjelper studenter til å holde oppmerksomhet (Shacter et al., 2015). I tillegg er det viktig for studentenes læring å gi dem muligheten til å få tilbakemelding på hvor godt de har forstått fagstoffet gjennom for eksempel quiz eller refleksjonsspørsmål (Dunlosky & Rawson, 2012).
Inspirasjon til bruk av Mentimeter-oppgaver:

  • som oppstartsaktivitet (icebreaker) på starten av et nytt semester
  • for å teste studentenes forståelse og oppsummere etter en forelesning
  • for å aktivisere studenter med en quiz i løpet av en undervisningsøkt

Mentimeter har også blitt populær i forskningspresentasjoner og keynotes. Den er en utmerket ressurs når man vil gi et stor publikum en sjanse til å utrykke seg. Alle svarene kan lett lagres i pdf eller excel filer som kan brukes til videreutvikling av undervisningen din eller forskning.

Kom i gang med Mentimeter

Se den følgende instruksjonsvideo over Mentimeter sine hovedfunksjoner. Du kan lett hoppe over til det kapittelet du er interessert i ved å klikke på den tilsvarende prikken i videoens tidslinje (se kapittelliste under).

Liste over kapitler:
1. Lage en ny presentasjon
2. Multiple choice spørsmål
3. Wordcloud (ordsky)
4. Open ended spørsmål
5. Intro slide - heading
6. Flytte en slide
7. Importere en powerpoint presentasjon
8. Presentere
9. Eksportere svarene fra en presentasjon
10. Tilbakestille en presentasjon

Pedagogisk bruk av Mentimeter

Her er noen konkrete eksempler over hvordan Mentimeter har blitt brukt i undervisning og forskningspresentasjoner ved USN.

Rita Li (eDU) har brukt Mentimeter til undervisning på ZOOM om studentaktiv læring for en gruppe ansatte som har mye undervisningserfaring. Hun forteller:

For meg er god undervisning et læringsfelleskap bestående av dialog og aktivitet. Dette er faktorer som kan føre til økt læring. Mentimeter er et ypperlig middel til å oppnå dette.

Hun veksler mellom presentasjon og aktiviteter i form av ulike spørsmål i sin undervisning. Her er et eksempel fra et "warm-up" spørsmål hun har brukt til å få et overblikk over deltakerforutsetningene:

Fritekst spørsmål 'Hva synes du er den største utfordringen ved å undervise?' med svar

Kilde: Li (2020), eDU.

Mentimeter kan også bli brukt i forskningspresentasjoner på konferanser når man vil komme i kontakt med en stor publikum. I det eksempelet har forskeren brukt en wordcloud for å få publikum til å reflektere om tematikken (se bildet). Samme keynote ble konkludert med et open ended spørsmål hvor publikum kunne skrive om det de vil huske fra presentasjonen.

Wordcloud om spillbasert læring

Kilde: Cruaud (2019), ITS Volda.

 

I en episode av eDU-Podden (september 2020) forteller Kjetil Liestøl Nielsen, merittert underviser ved USN, om sin bruk av student-responssystemer (SRS):

Et sånt system kan være et fint verktøy for å fremme den faglige diskusjonen. [...] Bare det at de har den avstemminga kan gjøre at det blir lettere å bli med i diskusjonen, og det at du ofte kan ha anonym avstemming gjør at du får med litt flere.

Kjetil bruker også SRS for å få bedre kommunikasjonen mellom lærer og studenter og som et verktøy for å hjelpe å tilpasse undervisningen. Hør Kjetil i samtale med Liv Lofthus (eDU) i episode 8 av eDU-Podden

Caroline Cruaud (eDU) har også brukt Mentimeter i nettundervisning. I eksempelet fra et webinar i regi av USN eDU ble deltagerne spurt om motivasjon for å bruke spill i undervisning (se bildet). Caroline forteller:

Det er alltid interessant å se hva deltakerne synes om et emne, for det åpner opp for samtaler. Jeg bruker ofte Mentimeter for å få et innblikk i forkunnskap før jeg presenterer hovedinnholdet. Det gir alle deltakerne en sjanse til å reflektere over det vi skal snakke om.

multiple choice question om spill i undervisning

Kilde: Cruaud (2019), eDU webinar.

Ressurser

 

  • Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2012). Overconfidence produces underachievement: Inaccurate self evaluations undermine students’ learning and retention. Learning and Instruction, 22, 271–280.
  • Schacter, D. L., & Szpunar, K. K. (2015). Enhancing attention and memory during video-recorded lectures. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 1(1), 60.