en Meny close

Veiledning i digitale verktøy

Ønsker du veiledning og opplæring i bruk av digitale verktøy og læringssystemene ved USN?

Digital undervisning

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi i eDU kan gi råd om hvilke digitale verktøy du bør velge og hvordan ta de i bruk i din undervisning. Vi tilbyr både veiledning og opplæring. Av digitale verktøy (se oversikt på min.usn) har vi blant annet: 

  • Canvas 
  • Mediasite/Panopto 
  • Zoom 
  • Teams 
  • Mentimeter 
  • TaskCards (overtatt for Padlet) 
  • ScreenPal (tidligere Screencast-O-matic)

Hvem kan jeg kontakte?

Om du har spørsmål eller ønsker knyttet til veiledning og opplæring, kan du ta kontakt med oss på edu@usn.no eller direkte til en av oss:
 

Har du tekniske problemer? Da kan du kontakte IT-support, som er førstelinjetjeneste for hjelp med alle tekniske problemer, på it-support@usn.no.