en Meny close

Spillbasert læring

Har du lyst til å engasjere og aktivisere studentene dine ved å bruke spill og lek i undervisning? Her kommer konkrete eksempler på hvorfor og hvordan du kan ta de i bruk i ditt klasserom.

spillbasert læring

Hva er spillbasert læring? 

Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener: 

  • Bruk av spill i undervisning: Studentene spiller et spill (dataspill, brettspill, eller rollespill) 

  • Leken holdning til undervisning: Vanlige læringsaktiviteter er rammet inn i en spillorientert tilnærming (for eksempel gjennom begrepet gamification / spillifisering)

Hva har spill eller lek med undervisning og læring å gjøre? 

Forskning på spillbasert læring er like variert enn begrepet. Men de fleste studiene i feltet er enige om noen hovedpoenger med bruk av spill eller spillbasert læring i undervisning:  

  • Studentene er engasjert i læringsaktivitetene: de er aktive og fullfører flere oppgaver.

  • Studentene synes det er motiverende og gøy å lære med spill.

  • Det støtter utviklingen av studentautonomi gjennom muligheten til å skape flere tilpassede læringsstier. 

Selv om forskningen ikke sier om studentene lærer bedre eller mer, er det tydelig at flere studenter kan bli engasjert i læringen ved bruk av spillbasert læring. 

Det finnes mange måter å bruke spill i undervisning på. Spill trenger ikke å være digitale: brettspill, rollespill, penn og papir, kan skape mange spennende opplevelser. Imidlertid finnes det i dag mange digitale muligheter som er enkle å bruke i klasserommets hverdag. 

Hvordan bruke spill og lek i din undervisning? 

Det finnes mange måter å bruke spill eller lek i din undervisning, her kommer noen konkrete eksempler:

Spillnettverk ved USN 

Visste du at USN har et eget ⁠Spillnettverk? Nettverket er en frivillig samling av USN-ansatte og studenter som enten forsker på spill og/eller lek, bruker spill og lek i undervisning eller er nysgjerrig på det. Det organiseres fysiske og digitale samlinger hver semester og det er lav terskel for å starte opp samtaler og tråder i Teams kanalen. Besøk nettverkets Teams ved å trykke på denne lenken.

Ressurser