Planlegging av undervisning

Studentaktivitet podkast innspilling Webinar Webinar

Læringsmetoder

podkast innspilling Webinar Illustrasjon av fire personer rundt et bord og en person på en TV-skjerm Illustrasjon av student som ser video på sin PC Spillbasert læring

Video i undervisning, læring og vurdering

Om Panopto mann og dame blir avbildet med mobil-kamera Webinar Webinar

Nettundervisning

Illustrasjon av fire personer rundt et bord og en person på en TV-skjerm Illustrasjon av student som ser video på sin PC Illustrasjon av to personer, plassert inne i hver sin mobiletelefon, som kommuniserer Webinar podkast innspilling

Vurdering

Illustrasjon av fire personer som kommuniserer podkast innspilling Illustrasjon av en person som tar en digital test Webinar Webinar

Kurs og webinar

Få med deg kurs og webinarer i regi av eDU.