en Meny close

Kontakt oss

eDU (enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet) jobber med problemstillinger om læring, undervisning og vurdering i digitale omgivelser. Vi er utviklingsorientert og jobber i tett dialog med fagmiljøene. Mer om oss og hver enkelt her:

eDU skal fremme utdanningskvalitet, digitalisering og innovasjon i læring, undervisning og vurdering ved USN. eDU retter sin aktivitet mot både studenter og ansatte. 

Fra mandatet vårt kan vi lese at eDU blant annet:

  • Har ansvar for organisering og gjennomføring av det UH-pedagogiske tilbudet i USN.
  • Organiserer opplæring i relevante og aktuelle temaer i form av webinarer, seminarer og andre arrangementer, og tilgjengeliggjør nyttige asynkrone ressurser for ansatte og studenter.
  • Er bemannet for å lage medieproduksjoner til bruk i undervisning.
  • Bidrar i å støtte studenters læring, øke studiekvalitet og redusere frafall, for eksempel med omfattende tiltak som OLA-ordningen.
  • Veileder i spørsmål knyttet til læring, undervisning og vurdering. 

Les hele mandatet her.

eDU er her for deg, og vi lærer nye ting hver dag. Ikke nøl med å ta kontakt for en hyggelig prat eller hvis du har en idé eller en konkret problemstilling hvor vi kan bidra.

 

Svend Andreas eDU
Svend Andreas Horgen
Seksjonssjef

 

Anna
Anna Steen-Utheim
Førsteamanuensis
dot  Universitets- og høgskolepedagogikk
dot  Vurdering og tilbakemeldinger
dot  Studentsentrerte læringsomgivelser

Annika
Annika Elisa Kiel
Rådgiver
dot  Film- og lydproduksjon
dot  Livesending 
dot  Opptak av konferanser og events

Bara eDU
Barbora Klocová
Seniorrådgiver
dot  Kreativ filmskaper
dot  Lyd- og videoproduksjon
dot  Foto

 

Bjarne
Bjarne Nærum
Seniorrådgiver
dot  Canvas, Panopto, ymse verktøy
dot  Nye læringsformer, Storytelling
dot  DLR, universell utforming (UU)

Bjørn Thomassen
Bjørn Thomassen
Rådgiver
dot  Film/Lyd/Post Produksjon
dot  Produksjon av livesendinger, streaming og Live To Tape
dot  Rådgivning om utstyr for medieproduksjon

Bjørn Ivar eDU
Bjørn Ivar Nilsen Haugdal
Senioringeniør
dot  Liveproduksjon, streaming av konferanser og events
dot  Teknisk rådgiving til utvikling av løsninger for video og lydproduksjon
dot  Lyd- og videoproduksjon

 

Camilla Flatøy
Camilla Flatøy
Seniorrådgiver (i permisjon)
dot  Læringsdesign i Canvas
dot  Brukertesting
dot  OLA-ordningen 

Caroline eDU
Caroline Cruaud
Førsteamanuensis
dot  Spillbasert læring
dot  Studentaktiv læring
dot  VR/AR for læring

Daria eDU
Daria Kalashnikova
Seniorrådgiver
dot  Lyd- og videoproduksjon
dot  Rådgivning om utstyr for medieproduksjon
dot  Liveproduksjon, streaming av konferanser, events

 

Espen eDU
Espen Smith-Meyer
Seniorrådgiver
dot  Canvas
dot  TaskCards
dot  Nettskjema

Fazilat eDU
Fazilat Siddiq
Professor
dot  Profesjonsfaglig digital kompetanse
dot  Design av undervisning
dot  Samarbeids- og studentaktivlæring

Hanne edU
Hanne Viken
Universitetslektor
dot  OLA-ordningen
dot  Studentaktiv læring
dot  Fasilitering

 

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil
Inger Johanne Lurås
Seniorrådgiver
dot  COAST/SFU
dot  Emneevaluering og kandidatundersøkelse
dot  Kvalitet i utdanning

Kristian eDU
Kristian Joakim Ludvigsen
Seniorrådgiver
dot  Teknisk-pedagogisk rådgivning
dot  Undervisningssystemer
dot  GDPR

Maria
Maria Løchen-Westerlund
Rådgiver
dot  OLA-ordningen
dot  Studentaktiv læring
dot  Fasilitering av læring

 

Simon eDU
Simon Romain Guillou
Rådgiver
dot  Videoklipper/-redigering
dot  Lyd- og videoproduksjon
dot  Rådgivning om video post-produksjon

Stein Ivar eDU
Stein Ivar Ingebrigtsen
Seniorrådgiver
dot  Video- og lydproduksjoner
dot  TV grafikk
dot  Rådgivning teknisk utstyr innen lyd og video

Stine eDU
Stine Bergman Olsson
Seniorrådgiver
dot  OLA-ordningen
dot  Studentaktiv læring
dot  Studiegrupper

 

Sven eDU
Sven Kjetil Haaø
Seniorrådgiver
dot  Mediasite/Panopto
dot  Canvas
dot  HTML/CSS

Thorvald Tang
Thorvald Tangjerd Abrahamsen
Seniorrådgiver
dot  Universell utforming
dot  
dot  

Vahid eDU
Vahid Anari Tafti
Seniorrådgiver (i permisjon til mars 2025)
dot  Zoom
dot  Mentimeter

dot  Skjermopptak (ScreenPal, Panopto m.fl.)

 

Øyvind eDU

Øyvind Standal
Førsteamanuensis
dot  Studentsentrert undervisning
dot  Forsking om studentens læring i høyere utdanning
dot  Pedagogisk design og re-design

enkelt omriss av person på grønn bakgrunn

Ester Fremstad
Førsteamanuensis
dot  Undervisning universitetspedagogikk
dot  Pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid
dot  Forskning på undervisning, læring og pedagogisk utvikling