en Meny close

Rom for aktiv læring (ALC-rom)

Rom for aktiv læring er et studentsentrert og teknologirikt rom som er bygget for å legge til rette for aktivitet og gruppearbeid.

aktiv læring

Hvilke rom har vi på USN?

Pr. mars 2024 har vi 4 ALC-rom på USN:

 • Porsgrunn: A-190 (63 plasser)
 • Ringerike: B-204 (56 plasser)
 • Notodden: L-316 (56 plasser)
 • Vestfold: D2-72 (48 plasser)

Det er også planlagt et nytt ALC-rom i Bø. Siden vil bli oppdatert med detaljer når rommet står ferdig.

Dette kjennetegner et rom for aktiv læring

Et ALC-rom plasserer studentene i sentrum av undervisningen, og vil derfor være bedre egnet til gruppearbeid enn til forelesning.
«Samlingen i grupper rundt hver «arbeidsstasjon» tilrettelegger for at studentene kan samarbeide mer enn i et vanlig klasserom. Studentene blir totalt sett mer aktive.»
(Lars-André Tokheim, USN TNM)

Det er ikke det digitale i rommet som er avgjørende for å få til studentaktiv læring, men den fysiske utformingen. Bordene i et ALC-rom kan lett flyttes og kombineres til gruppearbeid, hvert bord har en skjerm, og alle kan dele skjermbildet med de andre bordene. 

Et ALC-rom åpner for samtaler og dialogisk undervisning.
«Den felles skjermen samlar fokuset hos studentane ved at dei ikkje forsvinn inn i kvar sin skjerm. Når dei ikkje har kvar sin skjerm framfor seg, blir det ope rom mellom dei som opnar for samtale.»
(Petter Bjellås, USN HIU)

Slik underviser du i et ALC-rom

Selv om et ALC-rom åpner for studentaktiv læring, oppleggene kan variere mye. Følgende forslag viser deg et eksempel på hva du kan gjøre konkret og hvorfor. Utvid hver aktivitet for å lese hva det handler om og en kort pedagogisk begrunnelse.

Før timen: Studentene leser om tematikken i Canvas, de ser på en video.

Etter timen: Studentene leser gjennom de ulike løsningene i TaskCards og kommenterer. Evt. de deler deres løsning med alle i klassen.

Det å bruke undervisningstimen til studentaktivitet, og å flytte forelesningsdelen til før timen gjennom videoressurser (og andre type faglig ressurs), kalles gjerne for Flipped Classroom, eller omvendt undervisning. Les mer om denne pedagogiske metoden, som også egner seg godt til digital undervisning.

Erfaringer fra USN-undervisere

Her kommer noen eksempler fra fire USN-undervisere ved tre fakulteter (HS, TNM og HIU) om hvordan de brukte et ALC-rom i deres undervisning.

Sabine Gehring (HS) forteller om repetisjonsseminar i rommet: "Her jobbet vi i grupper med ulike tema og byttet tema etter en viss tid, slik at alle grupper fikk jobbet med alle tema. De skrev i et felles dokument for hvert tema."  Alle gruppene kan skrive i samme dokument ved å bruke et samskrivingsverktøy. TaskCards (erstattet Padlet fra 2023) egner seg godt til dette: Enkelt å bruke og man har tilgang til TaskCards-lisens gjennom USN. Les her hvordan du kan bruke TaskCards.

Lars-André Tokheim (TNM) prøver å legge inn aktiviteter som egner seg for samarbeid mellom studentene: «Ved benyttelse av rommet har jeg ved et par tilfeller delt ut et prosessflytskjema og et tilhørende ark med spørsmål og bedt hver gruppe besvare spørsmålene i fellesskap. Dette syns jeg har funket bra; en relativt stor andel av studentene har på denne måten blitt aktivisert. Jeg har inntrykk av at studentene syns det er litt moro å dele med de andre gruppene hva de har kommet fram til. De har indikert at de gjerne vil ha mer av denne typen undervisning.»

Petter Bjellås (HIU) har brukt rommet til oppgaveløsning. Studentene forberedte seg til oppgavene enten i forelesningen eller på forhånd hjemme. «Namnet understrekar at bruken av rommet krev at studentane er førebudde. Har ein sett seg inn i lærestoffet på førehand, går det lett å vere aktiv i læringsarbeidet i dette rommet (som alltid elles), og ein kan lettare delta utan å vere avhengig av eigen PC. Såleis fremjar rommet godt studiearbeid.»


Huskeliste og tips til undervisning i ALC-rom

 • Legg til rette for aktiv læring ved å bruke ulike aktiviteter og gjerne gruppearbeid. Husk at studenter har forventninger om aktiv læring, eller i alle fall om noe annerledes enn en forelesning når dere bruker et ALC-rom.
 • Ikke snakk for lenge om gangen, maks 10 minutter kan være en fin tommelregel. ALC-rommet egner seg dårlig til lange presentasjoner eller forelesning, bruk tiden til aktivitet. 
 • Tenk på din ny rolle som lærer. I ALC-rommet er læreren ikke lenger en foreleser, men en fasilitator. Man burde ikke bruke det rommet til monologisk undervisning, men gå rundt i klasserommet for å hjelpe hver gruppe mens de jobber med oppgaver.
 • Bruk tid på å bygge læringsmiljø slik at studentene blir trygge på å dele og samarbeide.
 • Utnytt tiden i ALC-rommet. Forbered gjerne studentene på hva som skal skje. Tenk gjerne i form av “før-under-etter" undervisningsøkta. 
 • Husk å bruke mygg (mikrofon du fester på deg) for å snakke tydelig til hele klassen fra hvor som helst i rommet.
 • Skru av mikrofoner ved gruppearbeid – mindre støy, bare bruk den når studentene skal dele noe i plenum.
   

Ressurser