en Meny close

Pedagogisk veiledning

Vil du teste en ny læringsmetode i ditt emne? Eller bli veiledet i hvordan du kan undervise på nett? eDU tilbyr tilpasset veiledning til alle fagansatte ved USN.

Undervisning

Hva kan vi hjelpe deg med?

eDU jobber med universitetspedagogikk. Konkret betyr det at vi kan veilede deg og dine kollegaer i en rekke områder innenfor pedagogiskutvikling og utdanningskvalitet:

 • Læring- og emnedesign
 • Studentaktiv læring på campus og på nett
 • Bruk av digitale verktøy i undervisning
 • FOU- og innovasjonsprosjekter med fokus på utdanningskvalitet
 • Kollegaveiledning

Dersom du har spørsmål som ikke dekkes av temaene i listen over, ta kontakt med oss så finner vi ut av det sammen.


Hvem i eDU tilbyr pedagogisk veiledning?

Om du har en idé, et prosjekt som handler om pedagogisk utviklingsarbeid, kan du gjerne ta kontakt med oss. Send en epost til edu@usn.no, eller direkte til en av oss:

 

 • Stine Bergman Olsson: OLA, fasilitering og studentaktiv læring
 • Caroline Cruaud: spillbasert læring, immersive technologies, studentaktiv læring
 • Fazilat Siddiq: profesjonsfaglig digital kompetanse, læringsdesign og studentaktiv læring, FoU knyttet til egen virksomhet
 • Øyvind Standal: studentsentrert undervisning og læring, design og utvikling av studie- og emneplanar, FoU på eigen verksemd
 • Anna Therese Steen-Utheim: vurdering- og tilbakemeldingskompetanse, studentaktive læringsdesign, kollegaveiledning
 • Hanne Viken: OLA, fasilitering og studentaktiv læring