en Meny close

Universitetspedagogikk (UH-ped emner)

Vil du utvikle din pedagogiske kompetanse innen høyere utdanning? USN tilbyr emner for deg som vil styrke din pedagogiske kompetanse i å undervise og veilede studenter.

HØST 2023

  • UH-PEDemnet Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning (UHULV) blir undervist høstsemesteret 2023.

VÅR 2024

  • UH-PEDemnet Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning (UHULV) blir undervist vårsemesteret 2024.
  • UH-PEDemnet Utdanning i en digital tid (UHUDT) blir undervist vårsemesteret 2024.

Det universitets- og høgskolepedagogiske tilbudet ved USN er under revisjon, og endringer vil forekomme.

Ta kontakt med Anna Steen-Utheim (anna.steen-utheim@usn.no) eller Erlend Woldseth (erlend.woldseth@usn.no) hvis du har spørsmål.