en Meny close

TaskCards

TaskCards er en digital tavle som åpner for studentaktivitet. Studenter og lærere kan skrive oppslag, organisere og koble sammen poster. Det er mulig å lage tidslinjer og bruke kart. TaskCards erstatter Padlet på USN.

logo taskcards med firkanter som henger sammen

Kom i gang

Nettleser

TaskCards fungerer fint med Chrome, Edge og Firefox, men ikke med Safari (på Mac).

Logg inn

usn.taskcards.app

Velg Über USN Azure anmelden
Logg inn med din USN-brukerkonto.
Når du er logget inn, bytt gjerne språk med én gang:
Trykk på menyen oppe til venstre (tre streker), og velg språkinnstilling: Norsk.

Opprette nye tavler
 • Stå i tavle-oversikten din (Tavler)
 • Trykk + nede til høyre for å opprette en ny tavle symbol med firkanter inne i en runding
 • Velg presentasjonsform (brett, tavle, tidslinje e.l.), skriv et navn og sett ev. andre innstillinger før du trykker Lagre og med det oppretter en ny tavle.​​​​​
Dele tavler med studentene

For å dele med studentene må du gjøre to ting:

 1. Trykk dele-ikon Deleikon tre prikker med streker mellom og velg først Ny tavle tillatelse.
  Velg at deltakere kan skrive (enten som hoved-inntilling, eller at de kan skrive på det du allerede har opprettet, f. eks. kolonner).
  Trykk Lagre. Trykk pila oppe til venstre for å komme tilbake til tavla.
 2. Trykk igjen på dele-ikon Deleikon tre prikker med streker mellom og velg nå tillatelsen du nettopp laget.
  Da får du opp lenker/QR-kode for å dele med studentene.

Du må opprette en ny tavletillatelse for hver nye tavle du lager.

Sjekk om det fungerer?
Åpne en inkognito-fane (ofte ctrl+shift+n), lim inn lenken og se om rettighetene er slik du ønsker.

Det er mulig å gjøre en tavle 'Offentlig' ved opprettelse (ikke privat).
Dette anbefales ikke - da kan alle få tilgang, men ingen får skrevet noe på tavlen.

Hvorfor lage en digital tavle?

Der tavlen for lærer som oftest var en kanal for informasjon UT, representerer digitale tavler en gylden mulighet til å få studentenes tanker INN og skape noe SAMMEN. TaskCards er en effektiv måte å bruke flest mulig av studentenes erfaringer, tanker, meninger og vurderinger inn i din undervisning.

Studentene lærer også bedre ved å være aktive deltakere i undervisningen. At de deltar aktivt er dermed et mål i seg selv, utover hva de ende opp med å skrive. Når det i tillegg er mulig med anonyme oppslag, blir det enklere for alle å delta med egne innspill i undervisningen, heller enn å rekke opp hånda i et auditorium.

Du som underviser kan også få direkte tilbakemeldinger på undervisningen ved å bruke TaskCards: Henger studentene med? Hvilket nivå skal du legge undervisningen på?

Eksempler

Her kan du se eksempler på hvordan TaskCards kan brukes i undervisningen.

TaskCards til diskusjon

Diskusjon i undervisningen, som for eksempel metoden IGP (individuelt, gruppe, plenum), kan enkelt løses med TaskCards.

Gi et diskusjonsspørsmål og be studentene først tenke selv, og så diskutere med sidemann/-kvinne. Plenum-delen kan løses ved at studentene skriver forslag til svar i TaskCards.

Rødt lerret, en hovedpost i blått og med flere oppslag i hvitt

TaskCards til avstemming

Bruk presentasjonsformen 'Brett' i TaskCards, der kortene er organisert i kolonner. Sett opp flere kolonner bortover der du skriver inn svaralternativer som øverste kort, og så kan studentene stemme ved å legge inn et tomt kort under ett av alternativene, eventuelt med et argument. Å skulle bidra med kun et tomt kort gjør terskelen lav til å delta i begynnelsen, for å få med så mange som mulig.

fire kolonner med kort skrevet inn under, noen med tekst

TaskCards til tidslinje

Velg presentasjonsform 'Tidslinje', og legg inn kort langs en tidslinje. Du kan bruke bilder og skrive lengre beskrivelser i kortene, og/eller lenke videre til annet innhold. Du kan også legge inn kort kun med årstall, slik at du veldig enkelt får en skjelett til en tidslinje du kan fylle ut med studentene.

Når du deler med studentene, sørg for at kortene du allerede har opprettet får tillatelsen 'Lese', slik at studentene ikke kan redigere disse. Hovedinnstilling kan være 'Skrive', slik at studentene har mulighet til å legge inn egne kort og for eksempel få i oppgave å legge inn historiske hendelser riktig på tidslinjen.

En tidslinje med oppslag langs en linje, logo for fotballklubben Lyn som billedeksempel

TaskCards til 'ice breaking'

Velg presentasjonsform 'Verdenskart'. Deltakere får da mulighet til å sette ut en 'pin'hvit markering med plusstegn, på blå bakgrunn (og må bekrefte plassering med grønn sirkel med hvit hake inni). 

Be studentene markere hvor de vil reise i neste ferie, hvor de har familie, finne et land med blått i flagget sitt osv.
Mulighetene er uendelige.

Det er også mulig å gi sin "pin" en egen farge, navn, beskrivelse mm.

Verdenskart med nåler i ulike farger på forskjellige steder

TaskCards som tankekart

Velg presentasjonstype 'Tavle', og la deltakerne bruke koblingsfunksjonen for å koble sammen oppslag.
Trykk på koblingssymbolet støpsel inn i stikkontakt i verktøylinjen til kortet du vil opprette en kobling fra, og trykk på tilsvarende symbol på oppslaget du vil koble det til. 

Trykk på de tre prikkene i selve koblingen for å slette eller redigere koblingen (endre/fjerne pil, gi farge, gi navn osv.).

Flere oppslag som henger sammen, på en blå, digital tavle

 

TaskCards håndterer påloggingsinformasjonen vår på en sikker måte, men husk at personopplysninger og spesielt sensitivt innhold aldri skal skrives inn i TaskCards.

Importere fra Padlet

TaskCards har et program for å importere tavler fra Padlet og over i TaskCards. Det virker for formatene lerret, hylle og tidslinje (canvas, shelf og timeline).
Dersom du har innhold som ikke er i disse formatene, kan du endre format i Padlet før du overfører.

Slik overfører du tavler fra Padlet til TaskCards

Har du PC?
På USN finner vi TaskCards CardIO, programmet for overføring av tavler, i USN AppsAnywhere. Alternativt kan programmet lastes ned direkte her.

Har du Mac?
Da må du laste ned programmet her.

Se veiledning til hvordan overføre fra Padlet til TaskCards (NTNU).

Merk at USN-brukere logger inn i Padlet på en litt annen måte:

 • Velg 'Backpack/briefcase login'.
 • Skriv "usn" i domain-vinduet og trykk 'Continue'.
 • Logg på med din USN-Padlet-konto (egen pålogging for Padlet, altså ikke ditt normale USN-brukernavn og passord, men USN-e-postadressen din er brukernavn).

Merk også at du logger inn i TaskCards-kontoen din (inne i overføringsprogrammet) slik:

 • Huk av for 'log in to organization instance'
 • Skriv inn usn.taskcards.app