en Meny close

Relasjonsbygging på nett

Hvordan blir vi kjent med hverandre i et digitalt rom, og hvordan kan vi ivareta det psykososiale læringsmiljøet på nett? Her vil du få konkrete tips på hvordan du kan bygge relasjoner i Zoom mellom studenter og lærere.

Illustrasjon av to personer, plassert inne i hver sin mobiletelefon, som kommuniserer
Illustrasjon av to personer, plassert inne i hver sin mobiletelefon, som kommuniserer

Hvordan lage et trygt læringsmiljø?

Å lage et godt læringsmiljø handler om forutsigbarhet og trygghet. Det hjelper derfor med god kommunikasjon med dine studenter, og klare forventninger til hvordan dere skal samarbeide i løpet av semesteret. Det samme gjelder nettundervisning, men husk å være enda mer tydelig: Alle må lære seg å være en nettstudent og nettlærer. 

På starten av studieperioden, og gjerne før hver nettsamling, husk å avklare med studentene:

 • Hvordan kan de kontakte deg mellom samlingene?
 • Skal de bruke chat, avbryte med lyd eller «raise hand» når de har spørsmål?
 • Tar du spørsmål fortløpende eller stopper du av og til for å besvare alt med en gang?
 • Hva skal dere gjøre i samlingen og hva forventer du av studentene?

Et trygt læringsmiljø handler også om relasjonsbygging, det å bli kjent med dine studenter. En liten videohilsen i canvas før semesterstart kan lage gode rammer for det. Det er også viktig å gi studentene plass til samarbeid og aktivitet når dere treffes. Les gjennom de følgende eksemplene for å lære om konkrete tips til relasjonsbygging på nett.

Relasjonsbygging i Zoom

Relasjonsbygging skjer også før studenter kommer inn i rommet. Les om noen tips for hva du kan gjøre før og mens du er i møterommet.

Før samling

Når du oppretter et Zoom-møte, kan du velge om deltakerne skal ha på kamera og lyd. Dersom relasjonsbygging er et mål, er det lurt å vise video, men skru av lyd. På den måten kommer alle deltakerne med video på inn i møtet, og må aktivt slå det av dersom de ikke ønsker det. Lyden har du av for å hindre støy. 

Før samlingen kan du sende ut agenda, pensum/videoer og tre spørsmål deltakerne skal diskutere i  breakout rooms. Studentene blir da forberedt på hva de kan forvente å få ut av samlingen.

Dersom du har en åpen Zoom-lenke, kan det være lurt å ha et venterom. Så husk å gjøre venterommet hyggelig. Dersom du ikke vil ha venterom, kan det være lurt å starte møtet med en klar Powerpoint hvor det står noe hyggelig som "Hei og velkommen! Hent deg en kaffekopp, så ses vi kl …" 

Inngangen inn i Zoom 

Start aktiviseringen med en gang. Når alle deltakerne er på plass, og du gir dem tilgang til Zoom-rommet, vil du at de skal være koplet på og følge med.

Start uformelt, aktiviser dem ved å gi en tommel opp, gi ros til de som har på kamera. Med sånt småprat i starten, sier du litt om kulturen som er i møtet her. Når alt det tekniske er på plass, og den siste har kommet inn i rommet, kan du starte i en mer formell form. 

Starten av samlingen 

Ønsk formelt velkommen. Vis at du så klart er glad for å ha dem med deg. Presenter deg selv og de andre som skal holde innlegg. 

Husk å avklare forventninger (hva handler dette om, hva er forventet av studentene) og kommunikasjonsreglene (om dere bruker chatten, stille spørsmål høyt, osv.). 

For å være så tydelig som mulig når du introduser agenda, kan du forsøke deg på I DO ARRT. 

 • Intensjon med møtet: Forklar hvorfor er de på dette webinaret 
 • Desired Outcome: Forklar hva deltakerne skal få ut av møtet 
 • Agenda: Introduser temaer for møtet 
 • Regler: Hvilke regler gjelder for møtet? Ønsker du at de skal være aktive? Hvordan? 
 • Roller: Hvem styrer møtet, hvem styrer chatten etc. 
 • Tid: Hvor lang tid tar det? Er det pause underveis? 

 
I DO ARRT er en god og effektiv forventningsavklaring for deltakerne, som gir svar på mye av det de lurer på.  

Icebreaker og bli kjent-øvelser: En ufarlig inngang til dialog og samarbeid 

Hvordan får vi til det gode samspillet mellom deltakerne på nett? Det er viktig at slike øvelser er ufarlige, og at deltakerne ikke skal være redde for at det de sier er riktig eller galt. Målet er å få dem til å slappe av og le litt. Når en slapper av, lærer en bedre. Her er noen konkrete forslag til øvelser.

Hei på deg! 

Den aktiviteten lar deg aktivisere deltakerne, trene dem i to funksjoner i Zoom og mykne opp stemningen.
Ber alle studentene til å skru av video og skru på mikrofon. Forklar at når du har talt til tre, alle skal skru på video igjen og si høyt og tydelig i kor: Hei på deg!

Sjekk-inn 

En sjekk-inn er for å aktivisere alle deltakerne i starten, enten ved å ta en runde muntlig eller i chatten. Den skal være enkel og uhøytidelig:

 • Hvor sitter du?
 • Hva har du spist til lunsj?
 • Del en overraskende ting om deg.
 • Hva har du sist lest/sett på?

Ikke vær redd for å aktivisere i chatten samtidig som du gir informasjon. Her er noen forslag til sjekk inn-spørsmål.  

Hvor er du? 

Be studentene stemple inn hvor de befinner seg på kartet. Denne aktiviteten engasjerer alle og gir informasjon om hvor i verden deltakerne befinner seg, og kan være en morsom aktivitet å starte et møte med. Kanskje du har en deltaker i Italia som du ikke visste om? 

kart av europa og kart av oslofjorden med tittel Hvor er du?

Du kan bruke annotate-verktøyet i Zoom. Del skjerm med bildet, be deltakere finne det grønne feltet med you are viewing X's screen, trykke på view options, velg annotate og stamps. Også Mentimeter og TaskCards har kartfunksjoner.

Denne stempling aktivitet kan brukes med mange ulike bilder. Her kommer noen eksempler:

slide med axis og spørsmål "i en gruppe foretrekker du å snakke eller lytte"

 

Magic Hands 

Du kan også velge å bruke «raise hand»-funksjon i Zoom, i stedet for annotate. Husk å forklare godt til deltakerne hvor de finner funksjonen så be dem om å «raise hand» hvis de kjenner seg igjen i det som er beskrevet på bildet.

Du kan nå stille spørsmål til en som har hånden i været, og dere er i gang med samlingen. 

Husk å invitere til refleksjon med deltakerne, og kommenter underveis det som dukker opp på skjermen. Dette er en enkel og ufarlig måte å engasjere deltakerne på. Videre kan du bruke disse funksjonene til å få deltakere til å reflektere over tema dere skal ha i samlingen.

Ressurser

 • I podkasten fra Kompetanse Norge kan du høre S. Fridtun Brenden og M. Spjelkevik ved NTNU fortelle mer om digital relasjonsbygging. 

 • Ønsker du mer informasjon om I DO ARRT? Det finner du her.