en Meny close

Hva betyr kunstig intelligens for læring?

Hva betyr kunstig intelligens og ChatGPT for deg som underviser? Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til undervisning, læring og vurdering på en konstruktiv måte?

Aktuelt våren 2024

Regler for eksamen vår 2023 er fortsatt aktuelle

Se nyhetssak på min.usn.no med presiseringer om eksamen og ChatGPT.

KI-Chat på USN

USN DUIT har åpnet for bruk av Bing Chat for alle ansatte. 
Denne er på samme nivå som versjon 4 av ChatGPT.

DUIT arbeider med å få på plass sikre løsninger også for studentene.

Hvorfor er det viktig for meg å kjenne til chatboter som ChatGPT? 

Teknologien har kommet for å bli.

Vi må skjønne hva KI klarer og hva den ikke klarer. ChatGPT er et verktøy, og gir ikke læring i seg selv.

Hva må jeg gjøre som underviser? 

Sett deg inn i hvordan teknologien fungerer, hvilke muligheter den byr på – men også hvilke utfordringer den byr på. 
Mange som allerede har testet ut teknologien, har oppdaget ulike sider ved ChatGPT. Hva betyr ChatGPT for deg i ditt fag?  

Helt konkret forslag: Mat inn forrige semesters eksamensoppgave i ChatGPT og se hva du får til svar.

Se gjerne ressursen A Teacher's prompt guide to ChatGPT aligned with what works best utviklet av St. Josephs College of Engineering.

Du bør også informere studentene om presisering av regler for fusk og kunstig intelligens, som er referert til over.

Hva er KI?

Kunstig intelligens (KI, eller AI på engelsk) er teknologi som prøver etterlikne menneskelig intelligens. KI kan brukes til å forstå tale som vi snakker inn i en mikrofon og oversette det til tekst. KI kan brukes av en robot-plenklipper til å bli stadig bedre til å klippe plenen, basert på hindringer og erfaringer plenklipperen gjør. KI får stadig nye anvendelsesområder. De siste årene har mobiltelefoner blitt kraftige nok til å utføre KI-operasjoner, og vi ser stadig flere KI-anvendelser i mobilene våre, for eksempel Alexa eller Siri som er personlige assistenter som vi kan spørre om ulike ting. 

Hva er ChatGPT?

ChatGPT lar brukeren stille spørsmål skriftlig, og lager deretter et svar på direkten.

Gå til chat.openai.com og opprett en konto (gratis) for å ta ChatGPT versjon 3.5 i bruk.
Som USN-ansatt har du tilgang til samme chat som ChatGPTs versjon 4, gjennom Bing Chat fra Microsoft.

ChatGPT er et nettbasert verktøy laget av OpenAI, som blant annet benytter kunstig intelligens til å føre en dialog. Til dette bruker den underliggende datamodeller, data, alt den har erfart fra den pågående samtalen og en rekke andre avanserte teknikker. Siden datamodellene er i stadig endring, og den dialogen som pågår med brukeren virker inn på resultatet, vil ikke ChatGPT gi samme svar til to personer som spør om det samme, eller samme svar om du spør om igjen seinere. Dermed er det ikke mulig å etterprøve resultatet fra en samtale med ChatGPT.

Mange er overrasket over hvor mye ChatGPT kan svare på, og hvor innholdsrike og presise svarene er. Motoren kan imidlertid også svare feil eller delvis uriktig, selv om de stadige forbedringene gjør at svarene forhåpentligvis vil bli bedre. ChatGPT er bare ett av mange verktøy som bruker kunstig intelligens, men ChatGPT har fått mye oppmerksomhet fordi det er det første åpne tilgjengelige verktøyet av denne typen.

ChatGPT og GDPR

Personvernombud på USN har godkjent følgende informasjon om ChatGPT og GDPR

Tilfeldig bruk – ikke GDPR

Vi gjør ikke GDPR-avklaringer av eksterne læringsressurser som studentene eventuelt måtte ønske å bruke, så sporadisk bruk av ChatGPT trenger ikke en slik GDPR-avklaring så vidt jeg kan skjønne. Altså hvis en student på egenhånd tar i bruk ChatGPT eller andre, så er det utenfor vår kontroll. 

Planlagt bruk - GDPR er et tema

Men dersom en underviser legger opp til at studentene skal bruke for eksempel ChatGPT som del av undervisning/vurdering (altså at dette er et verktøy som MÅ brukes av studentene), så kommer GDPR inn som tema og det må gjøres en avklaring med personvernombudet. Ved opprettelse av konto ved bruk av ChatGPT så registreres e-postadresse og andre persondata. De spør etter e-post, fornavn, etternavn, fødselsdato og telefonnummer, og lagrer også tekniske data om maskin, IP-adresse etc. 
 
Personvernombudet minner om at det i tillegg kommer problematikk rundt eventuelle personopplysninger som ligger i, eller kan utledes fra, søkestrengen som gis til KI-motoren. Det kommer til å komme avklaringer, bla fra de europeiske datatilsynene, men det ligger noe frem i tid. 
 
Personvernombudet ved USN sier: Hvis noen miljøer hos oss ønsker å bruke ChatGPT i undervisning, så blir de ansvarlige for at personvernregelverket følges. I øyeblikket er det mye ukjent her, så jeg anbefaler varsomhet. Jeg kan inviteres med for å se på konkrete tilfeller / bidra til best mulig regeletterlevelse.

Ressurser

Det er mye stoff om kunstig intelligens og ChatGPT om dagen. Her samler vi noen utvalgte ressurser, og begynner med det som skjer internt på USN.

Webinarer på USN

Vårsemester 2024

Vårsemester 2023

 • Webinar 1: 14. mars
  Professor Morten Goodwin (UiA): Sannheten om kunstig intelligens, og betydning for høyere utdanning.
  Se opptak av webinaret her
 • Webinar 2: 21. mars
  Om KI og konsekvenser for undervisning, læring og vurdering med praktisk(e) eksempler.
  Se opptak av webinaret her
 • Webinar 3: 28. mars
  Tips og triks og eksempler på integrert bruk av Chatgpt.
  Se opptak av webinaret her

Ressurser utenfor USN

PODKASTER

 • Podkast – Teknologi og mennesker | Atea : Den om Chatgpt i skolen: Forby eller elske? Med Sten Ludvigsen, professor i pedagogikk, UiO og Elisabeth Palmgren, tidligere rektor ved Teglverket skole  
Flere podkaster om kunstig intelligens i utdanningen

WEBINARER

Flere webinarer om kunstig intelligens i utdanningen

UNDERVISNINGS-/DISKUSJONSOPPLEGG

Flere opplegg for undervisning/diskusjon

ARTIKLER

Khrono er det de siste månedene publisert mange artikler.
Vi lenker til et lite knippe her, men anbefaler først og fremst å holde seg oppdatert ved å sjekke Khrono selv.

Flere Khrono-artikler

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

Flere vitenskapelige artikler om KI og ChatGPT

BLOGG

 • ChatGPT workshop for lecturers
  Oppsummering av en workshop om hva ChatGPT er, hvordan ChatGPT kan brukes i undervisning og hva vi bør spørre ChatGPT om.