en Meny close

Hva betyr kunstig intelligens for læring?

Hva betyr kunstig intelligens og ChatGPT for deg som underviser? Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til undervisning, læring og vurdering på en konstruktiv måte? Med denne siden ønsker vi å informere og spre kunnskap om KI og ChatGPT. Du finner også relevante ressurser som webinarer, podkaster og artikler.

A robot typing on a keyboard in front of a big PC, digital art

KI og eksamen våren 2023

Se nyhetssak på min.usn.no med presiseringer om eksamen og ChatGPT.

Hvorfor er det viktig for meg å kjenne til chatboter som ChatGPT? 

Teknologien har kommet for å bli, vi må skjønne hva KI klarer og hva den ikke klarer. ChatGPT er et verktøy, og gir ikke læring i seg selv. Derfor er det viktig å stille seg spørsmålene: Hva er det denne teknologien kan gjøre? Hvordan kan jeg bruke den? Til undervisning, i læringsprosessen, til vurdering? 

Hva må jeg gjøre som underviser? 

Sett deg inn i hvordan teknologien fungerer, hvilke muligheter den byr på – men også hvilke utfordringer den byr på. Mange som allerede har testet ut teknologien, har oppdaget ulike sider ved ChatGPT. Hva betyr ChatGPT for deg i ditt fag?  

Se gjerne ressursen A Teacher's prompt guide to ChatGPT aligned with what works best utviklet av St. Josephs College of Engineering.

Du bør også informere studentene om presisering av regler for fusk og kunstig intelligens, som er referert til over.

Hva er KI?

Kunstig intelligens (KI, eller AI på engelsk) er teknologi som prøver etterlikne menneskelig intelligens. KI består av en motor (programkode) som benytter seg av veldig avanserte datamodeller for å jobbe seg fram til noe. KI kan brukes til å forstå tale som vi snakker inn i en mikrofon og oversette det til tekst. KI kan brukes av en bil til å prøve å forstå hva som er objekter i veibanen, og dermed navigere bilen trygt, helt automatisk. KI kan brukes av en robot-plenklipper til å bli stadig bedre til å klippe plenen, basert på hindringer og erfaringer plenklipperen gjør. KI får stadig nye anvendelsesområder. KI kan for øvrig lages med mange ulike tilnærminger, og krever enormt mye datakraft for å resonnere. De siste årene har mobiltelefoner blitt kraftige nok til å utføre KI-operasjoner og vi ser stadig flere KI-anvendelser i mobilene våre, for eksempel Alexa eller Siri som er personlige assistenter som vi kan spørre om ulike ting. 

Hva er ChatGPT?

ChatGPT er et nettbasert verktøy som blant annet benytter kunstig intelligens til å føre en dialog. Verktøyet er laget av OpenAI som er etablert av blant annet Elon Musk (som eier Tesla). ChatGPT lar brukeren stille spørsmål skriftlig, og lager deretter et svar på direkten. Til dette bruker den underliggende datamodeller, data, alt den har erfart fra den pågående samtalen og en rekke avanserte teknikker. Siden datamodellene er i stadig endring, og den dialogen som pågår med brukeren virker inn på resultatet, vil ikke ChatGPT gi samme svar til to personer som spør om det samme, eller samme svar om du spør om igjen seinere. Dermed er det ikke mulig å etterprøve resultatet fra en samtale med ChatGPT. Mange er overrasket over hvor mye ChatGPT kan svare på, og hvor innholdsrike og presise svarene er. Motoren kan også svare feil eller delvis uriktig, de stadige forbedringene gjør at svarene blir bedre og bedre. ChatGPT er bare ett av mange verktøy som bruker kunstig intelligens, men ChatGPT har fått mye oppmerksomhet fordi det representerer et helt nytt nivå av kompleksitet sammenliknet med det allmenheten har hatt tilgjengelig tidligere. ChatgPT er det første åpne tilgjengelige verktøyet av denne typen, men dette bare er starten Bing (Microsoft) og Bard (Google) kommer om ikke mange uker. 

Ressurser

Det er mye stoff om kunstig intelligens og ChatGPT om dagen. Her samler vi noen utvalgte ressurser, og begynner med det som skjer internt på USN.

Webinarer på USN

 • Webinar 1: 14. mars kl. 14:00
  Professor Morten Goodwin (UiA): Sannheten om kunstig intelligens, og betydning for høyere utdanning.
  Se opptak av webinaret her
 • Webinar 2: 21. mars klokken 11.00 – 12.30
  Om KI og konsekvenser for undervisning, læring og vurdering med praktisk(e) eksempler.
  Se opptak av webinaret her
 • Webinar 3: 28. mars klokken 14.00 – 15.00 (nytt tidspunkt)
  Tips og triks og eksempler på integrert bruk av Chatgpt.
  Meld deg på her

Ressurser utenfor USN

PODKASTER

 • Podkast – Teknologi og mennesker | Atea : den om Chatgpt i skolen: forby eller elske? Med Sten Ludvigsen, professor i pedagogikk, UiO og Elisabeth Palmgren, tidligere rektor ved Teglverket skole  
Flere podkaster om kunstig intelligens i utdanningen

WEBINARER

Flere webinarer om kunstig intelligens i utdanningen

UNDERVISNINGS-/DISKUSJONSOPPLEGG

Flere opplegg for undervisning/diskusjon

ARTIKLER

Khrono er det de siste månedene publisert mange artikler.
Vi lenker til et lite knippe her, men anbefaler først og fremst å holde seg oppdatert ved å sjekke Khrono selv.

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

Flere vitenskapelige artikler om KI og ChatGPT

FACEBOOK

På facebook er det opprettet en egen gruppe som heter ChatGPT Norge – Kunstig intelligens i undervisningen – søk den opp og følg den!