en Meny close
Innholdexpand_more

Brukerveiledninger

Her vil du finne veiledninger for bruken av Panopto. Siden vil oppdateres med nye funksjoner med jevne mellomrom.

Panopto Logo

Opplasting og deling med Panopto

Hvordan laste opp en video/podkast?
Stå i mappa du vil ha filmen og følg instruksjonen i videoen eller punkt-for-punkt forklaringen under:
 

 1. Trykk på knappen "Create"
 2. Velg "Upload Media"
  1. Dra fila fra ei mappe på datamaskinen din over i ruta i bildet. 
   eller
  2. Trykk midt i ruta og let frem fila på maskinen din
 3. Vent til fila er lastet opp. Det vil stå en tekst under ruta når du kan lukke vinduet du er inne i.
 4. Mediefilen din prosesseres. Det kan ta litt tid avhengig av lengden eller størrelsen på filen du laster opp. 
Hvordan bygge inn video/podkast på en side i Canvas?

Ved å dele innhold fra Panopto i innebygde videoer/podkaster, kan studentene trykke på spilleren og se/høre innholdet uten å forlate siden i Canvas.

Dette gjør det enklere å sette video/podkast i en kontekst, med tekst og bilder både før og etter medieinnholdet.
 

 1. Gå til siden der du ønsker å vise videoen.
  Det kan også være i Emneoversikt, i en kunngjøring, en oppgave eller i en diskusjon.
 2. Trykk "Rediger"
 3. Trykk på den Panopto-knappen i verktøylinja logo Panopto  for å få opp alle Panopto-videoer du har tilgang til.
  Hvis knappen ikke er der, vil du finne den under støpsel-ikonet ved siden av.Panopto i verktøylinje
   
 4. Velg hvilken mappe du skal hente video fra via mappevelgeren øverst.
  Velge video tekstredigering
   
 5. Hvis du vil hente en video fra et annet emne enn det du står i: 
  Trykk på den svarte pilen foran Canvas-mappa for å få opp alle emner du har tilgang til.Velge video canvas-mappe
   
 6. Videoen du velger vil nå bli bygget inn på siden, med avspiller.
Hvordan dele en video/podkast med studentene via Panopto-mappen i Canvas?

Du kan dele video/podkast direkte i Panopto.
Da ser studentene innholdet når de trykker på Panopto i emnemenyen i Canvas.

Hvis du skal laste opp en ny fil:

 1. Stå i riktig emne og velg Panopto i emnemenyen.
 2. Trykk "Create", velg "Upload Media" og finn fram til videoen du vil laste opp.
 3. Etter at den er plassert i Panopto-mappa starter en prosessering, før den blir tilgjengelig for studentene. Prosesseringen innebærer autoteksting, innholdsfortegnelse (TOC) og evt. kapittelinndeling feks. fra lysbilder i PowerPoint.
 4. Studentene vil finne filmen/podkasten når de trykker på Panopto i emnet. Du trenger ikke gjøre noe aktivt for at studentene skal få tilgang.

Hvis du allerede har videoen/podkasten i en mappe i Panopto, (f. eks. "My Folder"):

 1. Slik oppretter du en kopi, og plasserer den i riktig mappe.
  Trykk "Panopto" i emnemenyen og gå til mappa der originalen befinner seg. Du velger mappe via mappevelgeren øverst.

  Velg mappe
   
 2. Kryss av på de videoene du vil kopiere og trykk på "Copy".

  Kopiere video
   
 1. Velg mappen du vil kopiere til under "Copy video(s) to".
  Den skal ligge under "Canvas". Har du tilgang til mange emner, kan du skrive inn emnekoden så vil den dukke opp etterhvert som du skriver.

  velg til-mappe
   
 2. Velg "Copy". Du får nå en Reference Copy av videoen inn i Panopto-mappa i Canvas. Dette er en slags lenke til originalen du kopierte fra.
   
 3. Studentene i emnet du har valgt å kopiere videoen til, vil finne filmen/podkasten når de trykker på Panopto i emnet. Du trenger ikke gjøre noe aktivt for at studentene skal få tilgang. Undermapper i Panopto lager du med Create og New Folder.
Hvordan dele lenke til min video/podkast?
 1. Gå til Panopto (via Canvas eller direkte) og finn mappen video/podkast ligger i via mappevelgeren (se grønn firkant).
  For eksempel "My Folder" .

 2. Finn video/podkast du skal dele, hold musepeker over fila og trykk Share."Share" i Panopto
   
 3. Viktig: I det nye vinduet som kommer opp, under 'Who can access this video', må du trykke Change for å definere hvem som kan se videoen.
   trykk "change"
   
 4. Velger du Your Organization (unlisted), får alle på USN tilgang når de har lenken.
  Velger du Public (unlisted) får alle eksterne også tilgang, så lenge de har lenken.
  Access alternativer
   
 5. Deretter henter du ut lenke til videoen/podkasten. Du må trykke Copy Link.Copy link

 6. Lenken kan du så dele på e-post, en nettside osv.
Hvordan gjøre skjermopptak?
Panopto har to verktøy for skjermopptak: 
 • Panopto for Windows er en skjermopptaker som lastes ned og installeres på din PC.
 • Panopto Capture er en skjermopptaker som kjøres i nettleser og ikke trenger å lastes ned. Her vil vi vise hvordan Panopto Capture fungerer:
 

Steg for steg:

 1. I Panopto, gå til "My Folder" eller den emnemappen der du vil at opptaket skal ligge når det er gjennomført.
 2. Trykk på knappen "Create" øverst, og velg "Panopto Capture"
 3. Panopto Capture åpnes i en ny fane.
  Panopto_Capture
  a) Audio: Velg mikrofonen du vil bruke til opptaket.
  b) Video: Velg kameraet du vil bruke til opptaket (mulig uten kamera).
  Merk: Hvis du bruker Safari, vil ikke alternativene for kamera og bakgrunn vises siden de ikke støttes i Safari.
  c) Screen og apper: Her kan du velge:
       i) En fane i din nettleser (kun denne fanen vil vises på opptaket)
       ii) Et program som er åpen på maskinen
       iii) Hele skjermen
  Husk: Du kan velge flere av overnevnte alternativer.
  Det er anbefalt å dele maks 2 samtidig, for å unngå rotete bilde.
  flere kameraer og skjermer ett kamera og ett skjerm
  Panopto_Capture Panopto_Capture

  d) Innstillinger: Velg eventuelt bildekvalitet m.m.
  e) Start opptak

  ​​​​Hvis du har valgt å dele en nettside, må du nå gå til nettleseren/fanen der den valgte nettsiden befinner seg.
 4. For å slå av opptaket, gå tilbake til nettleseren og den fanen hvor Panopto Capture styrer opptaket, og velg å stoppe opptaket.
 5. Opptaket blir nå prosessert og er tilgjengelig der du valgte i pkt. 1 at det skulle ligge. 

I tillegg har USN lisenser på Screenpal skjermopptaker, og noen bruker også Zoom til å gjøre skjermopptak.

Hvordan dele Panopto-innhold direkte i en modul i Canvas?

Det er mulig å dele Panopto-innhold direkte i modulen, men vi anbefaler å heller embedde innhold på en side i Canvas (se veiledning over), og legge denne i modulen.
Da kan du gi innholdet litt kontekst.

For å dele direkte i modul, må du:

 • Gå til modulen.
 • Klikk på + knappen ved siden av modulnavnet.
 • Klikk på den øverste nedtrykksmenyen og velg Eksternt verktøy.
 • På listen som åpnes, dobbeltklikk på Panopto.
 • En pop-up dialogboks åpnes.
 • I nedtrykksmenyen, velg mappen der innholdet ligger, f. eks. "My Folder".
 • Velg videoen du vil legge inn og trykk Insert.
 • Trykk på Legg til punkt.
   

Innlevering med Panopto

Hva må underviser gjøre i Canvas?

Underviser må være oppmerksom på innstillingen Innleveringstype når oppgaven opprettes i Canvas.

Hovedvalget skal være Online, deretter velges Innlegging av tekst. 

Da kan studentene levere sin video som en innebygget (embedded) video, og kan i tillegg skrive, hvis ønskelig.

Hva må studentene gjøre?
 1. Når studenten har innholdet klart i sin egen mappe (My Folder) i Panopto, skal de trykke på Canvas-oppgaven for å levere.
 2. I tekstfeltet for innlegg av tekst finner studenten Panopto-knappen via støpsel-ikonet:​​​​​​skjermbilde tekstfelt finne verktøy Panopto gjennom et støpsel-ikon​​​​​​
 3. I Panopto finner studenten video/lydfil som skal leveres, velger denne og lever så oppgaven i Canvas som normalt.

 

Se også produsentens veiledninger(engelsk)

Teksting i Panopto

Hvordan får jeg automatisk tekstet en video?
Det å tilby tekst på en video eller podkast er aktualisert gjennom nye krav til universell utforming, samtidig som det gir mange muligheter i Panopto.
 
Tekstingen av en video eller podkast gir de som har tilgang til videoen muligheten til å søke etter innhold, som nøkkelord eller tekstfraser, og det gir helt nye navigeringsmuligheter.
 
 1. Start avspilling av videoen. Dersom du ved å trykke CC-knappen nede til høyre ikke får opp undertekst, er ikke autoteksting gjennomført.
 2. Mus over videoen og trykk på tannhjulet
 3. Velg Captions
 4. Under Request Captions vil du finne en nedtrekksmeny hvor du kan velge språkprofil.
  Valg av språkprofil

  Deretter trykker du Order
  Valg av språkprofil

  Hvis du får opp en beskjed om å betale, kan du ignorere dette og trygt trykke Yes.
  tekstboks med beskjed om å betale
 5. Tekstingen blir nå automatisk generert. På store filer kan det ta litt tid. Du kan lukke vinduet med X oppe i høyre hjørne.
 6. Se igjennom teksten og rett opp der det har oppstått feil ved å velge Edit , starte avspilling og skrive inn eventuelle rettelser i tekstbolkene. Tidskodene kan endres på de tre prikkene til høyre for tekstbolkene
 7. Velg "Apply" øverst til høyre for å lagre endringer. 

Hvordan sette en språkprofil for automatisk teksting på en hel mappe?

Automatisk teksting kan settes på en mappe slik at alle videoer som lastes opp der blir tekstet. Dette kan med fordel gjøres fra Panopto-verktøyet i Canvas. Man kan imidlertidig ikke få tekstet alle videoer som ligger der fra før uten å bestille teksting pr. video, slik beskrevet ovenfor. Oppsettet av språkprofilen arves ikke nedover i et eventuell mappehierarki.

 1. Velg mappe og tannhjulet for mappen oppe til høyre.
 2. Velg Settings
 3. Litt nede på siden under Captions kan du velge språkprofil
  Valg av språkprofil
   
 4. Du kan lukke vinduet med X oppe i høyre hjørne og starte opplasting av videoer til mappen.

Generelt om automatisk teksting:

Automatisk teksting er en tjeneste som er under utvikling, og spesielt for norsk språkgjenkjenning vil vi oppleve flere feil. Deler av årsaken er alle dialektene i Norge samt faguttrykk som kan være vanskelige å oppfatte for tekstingstjenesten. 

Teknologien er i stor utvikling og har et prioritert fokus, og vi har fått store forbedringer i kvalitet fra høsten 2023. Man må likevel påregne noe redigeringsarbeid i teksten som blir generert. 

Hvordan får jeg engelsk teksting?

Panopto tekster ikke videoene uten at man setter opp en mappe med en språkprofil eller bestiller teksting pr. video..

For å få engelsk teksting må man lage en mappe med engelsk språkprofil. Mediefiler du legger i denne mappen blir tekstet på engelsk dersom det er engelsk tale.

Tekstespråket beholdes hvis du flytter mediefilen til en annen mappe/annet sted i Panopto.

Ønsker du å oversette fra norsk til engelsk, kan du henvende deg til eDU.
 

 1. Se avsnittet ovenfor og velg engelsk språkpakke enten på enkeltvideo eller en mappe.
 2. Rediger det som måtte være feil ved å velge Edit-verktøyet på videoen.
 3. Lagre og avslutt med Apply
Hvordan bestiller jeg korrektur av tekstingen i Panopto?

USN har en tekstetjeneste som kan bistå med korrektur av tekstingen som Panopto genererer automatisk.
​​​​​​Ta kontakt via nettskjema

Redigering og nedlasting i Panopto

Hvordan redigere en video/podkast?

I Panopto kan du også redigere videoen eller podkasten din.

Typiske muligheter er å kutte ut innhold i begynnelsen, slutten eller inni videoen din. Du kan også legge til nytt Panopto-innhold til en eksisterende fil. Har du to opptak som skal slås sammen til ett, er det altså mulig så lenge begge opptakene ligger i Panopto. Redigering i Panopto er "Non-destructive" dvs. at redigering alltid kan rettes på i ettertid.

Les produsentens guider til å redigere Panopto-innhold her

Når du først er i redigeringsmodus, kan du sjekke kapittelinndelingen under "Content". Ønsker du å slette en kapitteloppføring kan du slette den i menyen med de 3 prikkene.
Ønsker du å legge til kapittelindeling, spiller du av videoen og stopper der et nytt tema begynner, skriver inn tittel nederst i tekstfeltet og trykker enter.

Hvordan laste ned en video/podkast?
 1. Velg tannhjulet eller Settings
 2. Trykk deretter på Outputs og Download Podcast
  Det heter altså "podcast" her, men du får en mp4 video-fil.

Røde piler viser hvor vi skal trykke for å laste ned videofila

Hvem kan laste ned?

 • Som default er det kun dem med creator-tilgang (dvs. lærere i en emne-mappe, eller deg selv i My Folder) og administratorer som kan laste ned innholdet.
 • Du kan selv velge å gi andre tilgang, f. eks. studenter.
  Da trykker du Overview i videoen, og velger  "Authentificated users with access" under Downloads.

Røde piler viser hvor vi trykker i Panopto

 

Hvem kan laste ned Panopto-innhold?
 • Som default er det kun dem med creator-tilgang (dvs. lærere i en emne-mappe, eller deg selv i My Folder) og administratorer som kan laste ned innholdet.
 • Du kan selv velge å gi andre tilgang, f. eks. studenter.
  Da trykker du Overview i videoen, og velger  "Authentificated users with access" under Downloads.

Røde piler viser hvor vi trykker i Panopto

Hvordan laste ned bare lydsporet til en video?
 1. Velg tannhjulet eller "Settings"
 2. Trykk deretter på "Outputs" og "Download Audio Podcast"

Lydspor Panopto

Fila kommer ned som en .mp4 men kan omdøpes til .mp3 om det er ønskelig

Kan jeg redigere en video i Camtasia og eksportere til Panopto?

Ja.

Dersom du ønsker et mer avansert videoredigeringsprogram før du laster opp til Panopto og Canvas, kan Camtasia være et godt valg. Når du har redigert ferdig, finner du en Export-knapp oppe t.h. i Camtasia.

skjermbilde camtasia grønn knapp eksport

Eksporter til Panopto og logg inn der.

skjermbilde fra camtasia, grønn indikator viser eksport til Panoptpo

I Panopto finner du videoen under My Folder.

skjermbilde Panopto viser en samling videoer

 

Søk i Panopto-videoer

Hvordan søke i en Panopto-video?

Seere kan søke i alle videoene dine, og gå direkte til søketreff.
I en times webinaropptak kan du dermed søke etter f. eks. 'strykprosent', og gå direkte dit dette er nevnt i videoen.

Trykk på pila opp nederst i midten, og så på forstørrelsesglasset.

Dette er en kraftig funksjon i Panopto mange ikke er klar over.

Quiz i Panopto-videoer

Hvordan legge en quiz til en video?

I Panopto har du muligheten til å legge quizspørsmål til enhver video når som helst under presentasjonen.
En videoquiz kan bare tas av brukere som er logget på Panopto. I denne veiledningen vil du lære hvordan du oppretter en quiz
og eksporterer resultatene til Excel.

Forutsetninger: Creatortilgang til videoen i Panopto

Slik går du fram:

Åpne den valgte videoen i Panopto-editoren (Edit eller blyanten).
Klikk på tidslinjen for å navigere til stedet i videoen der du ønsker å sette inn en quiz. Den røde vertikale linjen vil indikere hvor quizen vil bli lagt til i videoen.

skjermbilde fra Panopto eller Excel
 

I venstre navigasjonsmeny, klikk på Quizzes og velg Add a Quiz (Fig. 2).

skjermbilde fra Panopto eller Excel

Et quizvindu vil dukke opp i det sekundære vinduet der du kan fylle ut detaljene for quizen.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

I skjemaet kan du velge rullegardinmenyen øverst til høyre for å vise ulike typer quizspørsmål.
Quizalternativene er True/False, Multiple Choice, Multiple Select og Fill In the Blank.
Standard er Multiple Choice.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

Multiple Choice: Gir deg muligheten til å ha flere svaraternativer, men bare ett svar kan velges som riktig. Legg til flere svaralternativ ved å klikke Add Answer.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

For å fjerne et svar kan du klikke på X ved siden av et av svarene.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Fill In the Blanks: Gir deg muligheten til å stille spørsmål som krever at brukerne fyller inn tekstsvar på spørsmålet. En understrek _ må settes før og etter riktig svar. For deler av spørsmålet der det er flere mulige svar, sett inn en vertikal skillelinje | mellom hvert potensielle riktige svar. For eksempel hvis setningen som må fylles ut er: I trange rom trenger man nok surstoff evt. oksygenskriver man det slik slik: I trange rom trenger man nok _surstoff|oksygen_ , som avbildet nedenfor. I forhåndsvisningsdelen Preview vil du se de mulige svarene oppført og atskilt med komma.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

Andre spørsmålstyper er True/False , som gir deg muligheten til å stille et Sant- eller Usant-spørsmål.
Du kan velge spørsmålstype Multiple Select, som gir deg muligheten til å ha flere svaralternativer og mer enn ett kan velges som riktig.
Merk: Når du bruker flere valg, må alle riktige svar velges av seeren for å bli merket som riktig svar.

 

Legg til et spørsmål

Når du er ferdig med et spørsmål og ønsker å legge til et nytt, klikker du på knappen nederst i skjemaet.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Dersom du trenger å navigere til et annet spørsmål i quizen, kan du bruke Back- og Next-knappene nederst i skjemaet .

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Når du har lagt til alle spørsmålene dine, klikker du på Done-knappen nederst i skjemaet (Fig.10).

 

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Du vil da bli henvist til Options- siden for denne quizen. På denne siden kan du: 

 • La seerne ta quizen på nytt. Vennligst merk: Når dette er aktivert, kan Panopto bare beholde en brukers siste poengsum.
 • Vis karakter etter å ha tatt denne quizen (Hvis dette er aktivert kan du også tillate gjennomgang av riktige svar og forklaringer)
 • Tillat gjennomgang av riktige svar og forklaringer
 • Blokkér fremgang i videoen til du svarer på denne quizen. Merk: Dette gjelder seere som ennå ikke har fullført quizen. Når quizen er fullført, har seeren muligheten til å fortsette å se.
 • Slett spørsmål ved å klikke på X -ene
 • Omorganiser spørsmålene ved å bruke pilene

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Når du er ferdig, klikker du på Finish. Navnet på quizen vil nå vises i Quiz-ruten.

Gjenta disse trinnene for hver quiz du vil legge til økten. Klikk på Publish når du er ferdig.

Under avspilling, når det er tid for en quiz, vil videoen settes på pause til spørsmålet/spørsmålene er besvart.

Hvordan eksportere resultater fra en video-quiz til Excel?

Velg videoen og tannhjulet.

Deretter Quiz Results og Download

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Når datafila åpnes i Excel, ligger alt som en streng i kolonne A med komma mellom verdiene.

For å få delt resultatene i separate kolonner: Merk kolonne A, menypunktet Data og deretter Tekst til Kolonner.

skjermbilde fra Panopto eller Excel

skjermbilde fra Panopto eller Excel

 

Velg Data med skilletegn, Neste, Komma og Ferdig. Resultatet blir slik:

skjermbilde fra Panopto eller Excel

Panopto Webcast

Panopto Webcast lar deg streame innhold direkte, og tar opptak samtidig. Lenken til streaming blir også lenke til opptaket når streaming er ferdig.

Hvordan oppretter jeg en ny Webcast / Stream?
 • Logg deg på USN Panopto
  (kan ikke opprettes via Canvas)
 • Trykk +CreateWebcast Manual
   
 • I nedtrykksmenyen, velg Webcast
  Webcast Manual
   
 • En dialogboks dukker opp: Velg et navn og ønskede mappe og trykk Create
  Webcast Manual
   
 • ​​​​​​Nå dukker det opp en dialogboks:
  Webcast
  Du kan redigere:
  • Session Information:
   • Name: Gi ev. nytt navn
   • Folder: Bytt ev. mappe
   • Tags: Velg tagger om ønskelig.
   • Preview image: Bilde kan være lurt om du får mange ulike opptak og webcast
   • Disscussion:
    • Allow viewers to post comments:
     Hvis dette alternativet er aktivert, kan seere legge inn kommentarer på videoen, men de vil ikke være synlige for noen andre før de er godkjent av eieren av videoen eller en annen bruker med kommenteringsrettigheter.
    • Enable public comments by default on this video:
     Hvis dette alternativet er aktivert, kan seere som ikke er logget inn, legge inn kommentarer på videoen uten godkjenning. Dette betyr at kommentarene deres vil være synlige for alle som ser videoen, selv om de ikke er logget inn.
  • Actions:
   • Share:
    Velg hvem som skal se din webcast:
    Når det skal streames åpent til flest mulig, velger du 'Public (unlisted)'
    Webcast Manual
    Og velg:
    1. Link: Du kan kopiere lenken til din webcast og sende det på forhånd til deltakere.
    2. Embed: Du kan kopiere embed kode til din webcast og føre inn i en tekst for eksempel i Canvas.
    3. Start at: Du kan velge når videoen blir sett. For eksempel om du vil ha to minutter til å forbrede deg kan du sette på 2:00.
    4. Copy Link: Ved å klikke den kopierer du lenken du har valgt.
     Webcast Manual
     Merk at lenken til live-stream automatisk vil bli lenken til opptaket, når webcast/stream er ferdig.
     Dersom du ikke ønsker å la opptaket være åpent for alle, går du inn og endrer Share-rettighetene etter at stream/webcast er ferdig.
  • Avaliability
   • Session becomes available:
    Du kan bestemme når lenken til webcast/stream blir aktiv, for eksempel like før et oppgitt tidspunkt for når en presentasjon skal starte.
    Slik kan du opprette og dele lenken lenge før selve webcast/stream skal skje.
   • Session remains available: 
    Du kan bestemme om lenken skal være aktiv for alltid, eller om den skal bli inaktiv på et tidspunkt når presentasjonen er ferdig.

     

Husk: Din webcast vises til seere med ca. 30 sekunder forsinkelse.

Spillelister i Panopto

Med spillelister kan du skreddersy rekkefølgen studentene ser videoer i.

Hvordan oppretter jeg en spilleliste?
 1. I en mappe velger du Create-knappen og Playlist
 2. Gi den en tittel + Create
 3. Add videos
 4. Merk alle som skal være med i spillelisten + Add + Close

Dersom du ønsker å endre rekkefølgen kan du velge tannhjulet på spillelisten når du har mappevisning:

rød ring rundt tannhjul

Du kan da trekke videoene i ønsket rekkefølge.

skjermbilde Panopto, flere videoer under hverandre, den ene framhevet

Det som er utfordrende med en spilleliste er at det ikke er helt intuitivt hvordan man får fram listen igjen. Her er et bilde som viser hvordan:

skjermbilde spilleliste i Panopto, rød ring rundt en knapp med tre streker og navn på spillelisten

Synstolking i Panopto

Hva er synstolking av videoer?

Synstolking (Audio Description), er en tjeneste som gir en beskrivelse av visuelle elementer i filmer, TV-programmer eller andre visuelle medier for å gjøre dem tilgjengelige for personer med synshemninger. Dette kan inkludere beskrivelser av illustrasjoner, karakterutseende, scener, handlinger og annet visuelt innhold som ellers ikke ville vært tilgjengelig for de som ikke kan se.

Institusjonene i UH-sektoren er fra 1.2.2024 lovpålagt å synstolke nye undervisningsvideoer med følgende unntak:  
hvite skyer med tekst inni

Hvordan legger jeg inn synstolking i Panopto-videoer?

I videoplattformen Panopto er det et innebygget verktøy for å synstolke en opplastet video. Man spiller av videoen i redigeringsmodus, stopper den der man ønsker synstolking, skriver inn tekst der det som skal utdypes og forklares og deretter fortsetter man avspilling til neste stopp for så å lagre det hele.

Slik gjør man: 

 1. Rød firkant rundt et rediger-symbolVelg Edit-verktøyet ved å muse over en video i lista 
   

 1. Start videoen og stopp ved første posisjon der det trengs synstolking. Bruk gjerne mellomromstasten for start/stopp 

 1. Velg Audio Description i venstremenyen 
  et tekstfelt med litt tekst, og markering rundt "Audio Description" i meny til venstre 

 1. Skriv inn hva som skal beskrives av innholdet og trykk Enter 

 1. Start avspilling og stopp ved neste scene/bilde som trenger synstolking 

 1. Tidspunktet de enkelte bolker starter synstolkingen, kan endres: 
  rød strek til en prikkemeny med to valg 

 1. Avslutt med å trykke Apply oppe t.h. 

 1. Ved avspilling skal du nå ha fått en knapp nede t.h. Som heter AD 
  Velg denne for å aktivere synstolking 
   

 

Eksempler

Bruk av video i Flipped Classroom

Skjermbilde av en side i Canvas, med en videoavspiller med tekst over og under

Se eksempel på bruk av video i Flipped classroom

Legg merke til at her er videoene innbakt på en Canvas-side.
Det gir rom for litt kontekst, slik at studentene er mer forberedt på hva de er i ferd med å se.
Det åpner også for å legge inn refleksjonsspørsmål som studentene har i bakhodet når de ser videoen. Spørsmålene kan samles opp i en Canvas-quiz.

Dette eksempelet er laget gjennom prosjektet USN Fleksibel
I fleksible emner på nett kan gode undervisningsvideoer spille en viktig rolle for å motivere studentene underveis, og forberede dem godt til undervisning.

Se ellers temaside om læringsmetoden Flipped classroom.

Mer informasjon om Panopto? 

Trykk på knappen under for å komme til produsentens egne nettsider.

Om Panopto