UH-pedagogikk

USN tilbyr nå nye og oppdaterte emner i universitets- og høgskolepedagogikk for ansatte.


Er du ansatt i undervisnings- og forskerstilling og er klar for å ta emne 1 «Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning», eller emne 2 «Utdanning i en digital tid»? Da er det greit å vite at begge emnene tilbys både i høst- og vårsemesteret. De to emnene gir til sammen universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (20 stp). 

Jfr. utlysningstekst for undervisnings- og forskerstillinger og arbeidskontrakter, krever USN at nytilsatte i undervisnings- og forskerstillinger uten pedagogisk basiskompetanse tilegner seg dette innen 3 år fra tilsetting. Ledergruppen har besluttet at USN skal prioritere nytilsatte søkere til vårt UH-pedagogiske studium, men det skal reserveres noen plasser for ansatte som har svært kort vei igjen til prof.-kvalifisering, og som mangler UH-pedagogisk utdanning. Ved ledig kapasitet vil også andre kunne tas opp.

  • Det tilbys 30 studieplasser til det enkelte emne både høst og vår
  • De 30 studieplassene i hver klasse blir fordelt mellom fakultetene
  • Les mer om dette på min.usn.no (intranett for USN)

Kontakt

Informasjon

  • Det tilbys 30 studieplasser til det enkelte emne både høst og vår
  • De 30 studieplassene i hver gruppe blir fordelt mellom fakultetene
  • Les mer på min.usn.no (intranett)