Merittering

USN etablerer nå en meritteringsordning for fremragende undervisere. Dette skal bidra til større grad av likeverd mellom forskning og undervisning. Ordningen skal også bidra til å heve den utdanningsfaglige kompetansen ved USN. 

Med den nye meritteringsordningen ønsker USN å løfte frem undervisere som står på og gjør en særlig viktig innsats for å utvikle undervisningspraksisen i sine fagmiljøer. Det er mange dyktige og engasjerte undervisere ved USN, og vi håper så mange som mulig benytter denne spennende muligheten til å styrke sin egen kompetanse og bidra til å heve undervisningskvaliteten ved universitetet.

Meritteringsordningen gjennomføres som et pilotprosjekt, som drives av USN eDU.

Selve utlysningen er planlagt i løpet av høsten 2019. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Om meritteringsordningen

Ordningen har som overordnet målsetting å stimulere til systematisk arbeid med undervisningskvalitet gjennom å anerkjenne ansatte som har et tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.

Ordningen for utdanningsfaglig merittering handler om at underviserens virksomhet både er individuell og en del av en organisasjon. Med denne ordningen ønsker USN å fremheve den innsatsen som vi vet ligger i utvikling av god undervisning i møte med studentene og i samarbeid med kollegaer. Det vil bli oppnevnt en bedømmelseskomite som tildeler status som meritterte undervisere. I vurderingen vil det vektlegges at meritterte underviser på ulike måter deler av sine erfaringer med andre og kan vise til bred erfaring med ledelse av prosesser som fører til utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet.

Å bli merittert underviser innebærer for den enkelte en permanent lønnsøkning og medlemskap i et kollegafellesskap av meritterte undervisere. Dette fellesskapet vil selv være med på å utvikle sitt eget mandat og virkeområde. Det vil også gis et engangsbeløp til den merittertes hjemmehørende enhet. Summen skal brukes til utvikling av undervisning og ha et kollegialt tilsnitt.   

Dersom du kjenner deg igjen i disse beskrivelsene eller har en eller flere kollegaer som du anser som aktuelle søkere, følg med på denne siden.

Du er også hjertelig velkommen til et informasjonsmøte om meritteringsordningen i regi av eDU, i Drammen 12. juni 2019, kl. 09.30-12.00. Meld deg på informasjonsmøtet her.

MERK: Informasjonsmøte 12. juni

Velkommen til møte i Drammen 12.6.2019 om ny meritteringsordning

Les mer

Kontakt