Konferanser

ISAAC 2022, digital konferanse 26-27/4 2022

Fullt program med beskrivelse av foredrag og forelesere

Klikk på romnummeret for å komme inn i hvert enkelt rom med tilhørende foredrag

Alle plenumstoredrag foregår i Rom A

Tirsdag 26/4

Klokkeslett  Rom A  Rom B  Rom C  Rom D   Rom E
08.30-08.45 Plenum:
Åpning v/Eva Kirkeberg
       
08.45-10.30

Plenum:
"Fordi vi alltid har gjort det sånn", Signhild Skogdal

 

       
10.30-10.45  Pause
10.45-11.45

Aktiviteter med lesing og skriving for alle. 

v/Bjørg Sissel Hoem 

ASK-mentor Digjobb 

v/Synnøve Flatebø 

Hilde Fresjarå 

Yngvar Nordberg

Hva snakker dere om? 

v/ Hilde Høidal Bonesmo 

Katrine Lunde Kveilo 

Tidlig innsats for små barn med behov for ASK. En evidensbasert tjenestemodell 

v/ Gro N Markestad 

Kommunikativt miljø og bruk av bildestøtte, 

Bruk av kurspakke 

v/ Hanne Pauline Jensen

11.45-12.30  Lunsj
12.30-14.30 Carolina Caggiano: Aktør i egen skolehverdag         
14.30-14.45  Pause
14.45-15.15 NorMedia  Tobii Dynavox    Cognita  Picomed Symbolspråk
15.15-15.30  Pause
15.30-16.00 Milla Says Abilia Lifetools Ergo Contech  Tv2 skole 

Onsdag 27/4

Klokkeslett  Rom A  Rom B  Rom C  Rom D   Rom E
08.30-10.00 Plenum:
Anne Ekerbakke og Lisbeth Rognes: Kommunikasjons-vansker etter erverved skade eller sykdom på hjernen  
       
10.00-10.15  Pause
10.15-10.30

Plenum:
Nytt fra ISAAC Internasjonalt

       
10.30-11.00

Plenum:
Hovedsponsor presenterer seg:
Symbolspråk (tidligere MeToo)

       
11.00-11.45  Lunsj
11.45-12.15

Personer med afasi har behov for ASK 

v/Jane Svartskuren 

Aktiv fritid  

v/Katrine Oreid

Samarbeid med HMS-skolen 

v/Trond Knudsen og Jorid Grønnesby 

Hallo, det er jeg som snakker! Aktør i eget liv etter ervervet hjerneskade. 

Tachikava pedagogikk 

V/Mika Mayumi, Liv Dæhlen, Tim Lowerson 

Løve-mammaene har ordet 

v/ Elin Gunnarsson 

12.15-13.00  Pause
13.00-14.30

Plenum:

Kompetanse i alle ledd v/ Anne-Merete Kleppenes
(inkl pause)

       
14.30-14.45  Pause
14.45-15.15  NorMedia  Tobii Dynavox  Cognita Picomed  Symbolspråk
15.15-15.30  Pause
15.30-16.00  Milla Saya Abilia Ergo Contech Livetools Elvekanalen

Lenke til rom A

Lenke til rom B

Lenke til rom C

Lenke til rom D

Lenke til rom E