Residents and visitors

Cecilie Aurvoll (eDU) forteller om en podkast hvor David White forklarer begrepene 'digital visitors' og 'digital residents'.


Nylig hørte jeg en podkast som inspirerte meg til å ta opp igjen og dele et tema jeg var innom i vinter. Podkasten «Teaching in Higher Ed» lages av Bonni Stachowiak, dekan ved Vanguard University of Southern California. Hun intervjuer hver uke nye personer, og har gode og interessant diskusjoner med disse om undervisning og læring i UH, også teknologi og «blended learning». Den anbefaler jeg å følge, om du ikke allerede gjør det.

De fleste kjenner til Marc Prensky og hans begreper om «digital natives» og «digital immigrants» fra tidlig 2000-tall. Prensky beskriver et skille mellom de som er vokst opp med den digitale kulturen, som ikke kjenner noe annet, og de som ikke har gjort det. Altså et slags kulturelt skille. Dette har til dels kunnet medføre et skille mellom generasjoner, og ofte også en antakelse om at den yngre generasjonen håndterer alle digitale medier og teknologi på en medfødt og naturlig måte, og at dette også betyr at de ikke har behov for opplæring, men at de heller kan bidra til opplæringen (i skolen). I noen tilfeller medfører dette riktighet, men vi vet jo også at det absolutt ikke er tilfelle hva ferdigheter og «literacy» angår.

 

Cecilie Aurvoll

Cecilie Aurvoll er universitetslektor ved USN eDU.