Webinar: God nettundervisning

Dette eDU-webinar utforsker tematikken god nettundervisning gjennom forskningsfunn, best practice og erfaringsdeling.


Om webinaret

 

Innhold

 1. Påfyll ved eDU
  • Forskning om nettundervisning - Rita Li og Caroline Cruaud (eDU)
  • Læringsaktiviteter i nettundervisning - Svend Andreas Horgen (eDU)
 2. Bidrag fra fakultetene
  • Asynkron Nettundervisning - Øystein Heggelund (HIU)
  • Skape variasjon i nettundervisning - Peer S. Andersen (HIU)
  • Nettifiseringen av teknologimasterprogrammene: Lekser vi har lært - Finn Haugen (TNM)
 3. Erfaringsdeling og gruppeaktivitet med case
   

Opptak