en Meny close
home Zoom
Jeg er student keyboard_arrow_down
Jeg er lærer keyboard_arrow_down
Jeg er gjesteforeleser keyboard_arrow_down
Zoom som møteverktøy keyboard_arrow_down
Zoom til forskning keyboard_arrow_down
Ofte stilte spørsmål keyboard_arrow_down
Innholdexpand_more

Polls/Quizzes

Polls/Quizzes er en måte å aktivisere deltakerne på direkte i Zoom.

 • Polls/Quizzes-funksjon gir deg mulighet til å la deltakerne svare på flere valg spørsmål. Du kan bruke dette i løpet av en undervisning/et møte for å få tilbakemelding på deltakerne forståelse og oppmerksomhet. Polls/Quizzes kan lages
  • til alle dine møter.
  • til et enkelt møte på forhånd.
  • til et enkelt møte mens møte pågår.
Hva er forskjellen mellom Polls og Advanced Polls?
 • Polls:
  • 2 spørsmåltyper: Single Choice / Multiple Choice 
  • Allow participants to answer questions anonymously
 • Advanced Polls:
  • 8 spørsmåltyper: Single Choice / Multiple Choice / Matching / Rank Order / Short Answer / Long Answer / Fill in the blank / Rating Scale
  • Show as dropdown til Single Choice
  • Required til alle spørsmåltyper
  • Allow participants to answer questions anonymously
  • Make a quiz and set correct answers
Hvordan kan jeg velge i hvilke møter skal Polls/Quizzes vises
 • For å lage Polls/Quizzes til alle møter:
  1. åpen https://usn.zoom.us/ og logg deg inn via SSO (FEIDE).
  2. Trykk på Meetings i den venstre menyen og Polls-fanen:
   Profile_MeetingPolls
   • Når du lager Polls/Quizzes kommer neste gang listen av nåværende Polls/Quizzes pluss Create-knappen til å lage nye:
    Profile_meetings_createpolls
   • Du kan også deaktivere/aktivere Polls/Quizzes.
  3. Velg mellom Polls og advanced Polls and Quizzing.
  4. Polls/Quizzes kommer med alle dine møter framover. Du kan bruke den om du vil.

 

 • For å lage Polls/Quizzes til et enkelt møte:
  1. Klikke på møtelenken som du har allerede laget.
   Profile_meetings_Editpoll
  2. Skroll nederst. Under Polls/Quizzes kan du finne +Create knappen til å lage en ny en.
   Profile_meetings_polllist
  3. Under knappen ser du tilgjengelige Polls/Quizzes.
   • De som har saved knappen er de som er aktivert for alle dine møter (punkt ovenfor)
   • De som IKKE har saved knappen er laget KUN til dette møtet.

 

 • For å lage Polls/Quizzes når du er i et møte (tidskrevende, ikke anbefalt):
  1. Når du er i møte trykk Polls/Quizzes i verktøylinja. Klikk +Create nede i poppup-vinduet som åpnes.
   Profile_inmeetings_createpoll

Nyttige lenker:

Hva er begrensninger for advanced polling?
 • Som standard kan bare den opprinnelige Host redigere eller legge til Polls under et møte. Hvis Host eller Co-host rollen overføres til en annen bruker, vil denne brukeren bare kunne starte Polls som allerede er opprettet. Alternative Host kan legge til eller redigere Polls, men Host må aktivere innstillingen for å tillate Alternative Host å legge til eller redigere Polls når den angir Alternative Host.
  Polls_Edit_AlternstativeHost
 • Du kan opprette maks 50 Polls for et enkelt møte, der hver Poll har maks 50 spørsmål.
 • Hvis en Poll relanseres i et møte, vil Poll Report kun vise den siste Poll occurance. Hvis du vet at du må starte den samme Poll to ganger og vil ha begge settene med data, bør du vurdere å lage en ny Poll med de samme spørsmålene som originalen for å unngå relansering.
 • Opplastede bilder må være enten PNG- eller JPEG-format, og kan ikke overstige 2 MB. 
Hvordan kan jeg lage Advanced Polls?
 • Polling spørsmål kan opprettes i forkant av møtet, eller gjøres under en direkte økt. Hvis du oppretter eller redigerer Poll under et direktemøte, vil du bli dirigert til nettportalen for å fullføre prosessen.
 1. Logg på Zoom nettportal: usn.zoom.us
 2. Klikk på Meetings i navigasjonsmenyen
 3. Klikk på emnet for det planlagte møtet. Hvis du ikke har et planlagt møte, planlegg et møte nå.
 4. Rull til bunnen for å finne fanen Polls/Quizze.
 5. Klikk på Create og velg Advanced Polls and Quizzing.
 6. Klikk Untitled Advanced Poll uten navn for å endre navnet på dette settet med avstemninger.
 7. Klikk på spørsmålsområdet for å redigere følgende detaljer:
  • Klikk på Untitled Question for å redigere navnet på dette spørsmålet.
  • Til høyre for navnet på spørsmålet, klikk på rullegardinmenyen for å velge type spørsmål:
   1. Single Choice: Deltakere kan bare velge ett av de oppgitte svarene. Mulige svar kan listes opp på en gang eller under en rullegardinmeny.
   2. Multiple Choice: Deltakere kan velge flere av de oppgitte svarene.
   3. Matching: Deltakere kan matche spørsmål på venstre side med svar på høyre side. Rekkefølgen på spørsmål og svar kan justeres etter behov. Opptil 9 spørsmål kan gis for hvert spørsmål, med mulige treff som varierer mellom 2-9 alternativer.
   4. Rank Order: Deltakere kan rangere hvert element basert på den angitte skalaen. Opptil 10 elementer kan gis for hvert spørsmål, med skalaen som tillater en rekke 2-7 alternativer.
   5. Short Answer: Deltakere kan svare med et kort svar. Minimum og maksimum tillatte tegn for svaret kan angis.
   6. Long Answer: Deltakere kan svare med et langt svar. Minimum og maksimum tillatte tegn for svaret kan angis.
   7. Fill in the blank: Deltakere blir presentert med utsagnet og et tomrom, og ber dem fylle ut den manglende informasjonen basert på utsagnet og annen kontekst som er gitt. Flere blanke kan legges til og hver blank har sin egen svarboks.
   8. Rating scale: Deltakere får en uttalelse eller et emne, og får deretter muligheten til å rangere emnet på en gitt skala. Skalaens rekkevidde kan justeres fra standardverdien 1-10, og endene av skalaen kan merkes for å indikere hva skalaen er basert på, for eksempel Ikke sannsynlig til ekstremt sannsynlig.

    N.B. Hvis du ikke ser alle valg, skroll ned.
    Polls Advanced ScrollDown

     
   • Klikk på det tomme for hvert valg for å legge inn et svar som deltakerne kan velge mellom.
   • Klikk på Add ChoiceAdd Row, Add Column, Add Prompt, eller Add Answer (avhengig av type spørsmål som er valgt) for å legge til flere svaralternativer.
   • Papirkurvikon Polls_ikoner: Slett gjeldende spørsmål.
   • Polls_ikoner: Klikk her for å få tilgang til flere alternativer:
    1. Upload Image: Last opp bilde: Lar et bilde lastes opp og vises under spørsmålet.
     Merk: Bildene må være enten PNG- eller JPEG-format.
    2. Duplicate Question: Dupliser det gjeldende spørsmålet slik det er.
    • Huk av i avmerkingsboksen ved siden av Required for å sikre at et spørsmål må være svar før en deltaker kan sende inn svaret.
    • Blyantikon Polls_ikoner: Rediger den eksisterende Poll 
 8. (Valgfritt) Klikk på Add a Question for å opprette et tilleggsspørsmål.
  Merk: Hvert spørsmål og individuelle svar for et spørsmål kan omorganiseres etter behov.
 9. Klikk på Polls_ikonerknappen for å få tilgang til følgende alternativ:
  1. Allow participants to answer questions anonymously: Deltakere kan velge å få svarene knyttet til seg selv eller å gi svar på avstemningen anonymt.
  2. Make a quiz and set correct answers: Se den følgende delen for mer informasjon.
 10. Klikk på Save.

Under møtet vil alle spørsmål under en enkelt Poll bli stilt når de lanseres. Du kan opprette flere polls for å stille spørsmål på et annet tidspunkt under nettseminaret.

Hvordan kan jeg lage Quiz?
 1. Trykk Polls_ikoner og huk av Make a quiz and set correct answers:
  Make Quiz
 2. Her kan du klikke Please set answers som vises på hvert spørsmål:
  Make Quiz
 3. Velg hvilke(t) svar du vil skal være riktig alternativ.
 4. Klikk Done.
 5. Gjenta for hvert spørsmål.
 6. Klikk Save.
Kan jeg dele resultat til Poll og Quiz med deltakerne?

Ja.

 • Ved å trykke på Share Resultat kan Host dele Poll-resultatet med deltakere.
  Når svartid er over trykker du End Poll. Da ser du svarene og Share Results knappen under svarene. Nå kan du dele resultater med deltakere.

 

 • Ved å aktivere Quiz-funksjonen kan Host lage Quiz:
  Make Quiz
 • Ved å trykke på Share Resultat kan Host dele Quiz-svarene med deltakerne.
  Når svartid er over trykker du End Poll. Da ser du svarene og Share Results knappen under svarene. Nå kan du dele resultater med deltakere.
  • Deltakere ser sine svarer. Hvis Host huker av Show correct answers to all ser deltakerne i tillegg det riktige svaret.
   Quiz Rsult with Correct Answer

   Polls Correct Answers
  • Spørsmåltyper som ikke har faste svarer, dvs. Rank Order, Rating Scale, Short/Long Answer, har ikke korrekt svar.

 

 • Begge tilfeller kan besvares med fullt navn eller anonymt.
  • Host må aktivere Anonymous muligheten under planlegging ved behov:
   Polls_Anonymous
Hvor kan jeg finne Polls-rapporten når undervisningen er ferdig?

Rapporten er tilgjengelig for host.

11.png

 • Velg Poll Report som Report Type under Meeting Report, velg søkedatoer og trykk på Search. Finn fram gjeldende møte og velg Generate:

2_2.jpg

 • Vent til Processing er ferdig:

  14.png

 • Last ned filen:

15.png

 • Filen er i .csv format og kan åpnes med Microsoft Excel.
  Pollsregistrering CSVfil
Hvordan kan jeg bytte tekst i Polls rapportdata til kolonner i Excel?
 1. Merk kolonne A ved å klikke på A
 2. Velg arkfanen Data og Text to Column
 3. Velg Delimited på datatype/filetype
  Convert Text to Columns
 4. Velg Comma som delimiter og trykk Finish.
  Det som nå skjer er at all tekst som samlet ble importert i kolonne A i Excel, fordeles i enkeltkolonner basert på komma som skilletegn i dataene
  Comma Separert