Faglig veiledning

USN eDU gir ulike former for veiledning, både faglig veiledning i fakultetene, støtte i bruk av Canvas, veiledning i internasjonale prosjekter, søknader til for eksempel DIKU, med mer.

Vi har erfart at god dialog med enkeltpersoner, i mindre grupper eller fagmiljøer er viktig for å lykkes i arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet. eDU veileder systematisk innen følgende områder:

Faglig veiledning i fakultetene

Vi kan blant annet gi veiledning om hvordan digitale verktøy kan brukes i egen undervisning, for å bidra til studentaktiv læring og varierte undervisningsformer. Her er vi fire med særlig ansvar for hvert fakultet:

Støtte og veiledning i bruk av Canvas

Vi Canvas-ansvarlige for fakultetene svarer på Canvas-relaterte spørsmål hver dag, det er bare å ta kontakt med oss (eventuelt via Hjelp direkte fra Canvas):

Veiledning i internasjonale prosjekter

USN deltar i mange internasjonale prosjekter. Digitalisering og e-læring er en viktig komponent i de fleste slike prosjekter. Vi har utformet guider om hva en bør tenke på ved faglig og/eller pedagogisk utviklingsarbeid i internasjonale prosjekter. 

  • Rita Li er kontaktperson og veileder de som ønsker dette. 

Søknader til DIKU og andre

Det er mulig å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid fra ulike organer. Tidligere Norgesuniversitetet, nå DIKU, lyser hvert år ut midler i UH-sektoren. USN har levert mange gode søknader og er blitt tildelt midler til en rekke prosjekter opp gjennom årene. Det å skrive en god søknad kan være krevende. Det er utformet ressursside om DIKU-søknader og veiledning fra eDU.