Faglig veiledning

USN eDU gir ulike former for veiledning, både faglig veiledning i fakultetene, støtte i bruk av Canvas, veiledning i internasjonale prosjekter, søknader til for eksempel DIKU, med mer.

Vi har erfart at god dialog med enkeltpersoner, i mindre grupper eller fagmiljøer er viktig for å lykkes i digitaliseringsarbeid og utdanningskvalitet. eDU veileder systematisk innen følgende områder. 

Faglig veiledning i fakultetene

Vi jobber systematisk opp mot fakultetene og har en ansvarlig for hvert fakultet. Disse gir veiledning om hvordan det digitale kan brukes i egen undervisning, men har også mye verktøykompetanse: 

Støtte i bruk av Canvas

Canvas-ansvarlige ved hvert fakultet svarer på spørsmål om Canvas hver dag, det er bare å ta kontakt med oss:

Veiledning i internasjonale prosjekter

USN deltar i mange internasjonale prosjekter. Digitalisering og e-læring er en viktig komponent i de fleste slike prosjekter. Vi har utformet veiledere i hva en bør tenke på når en har faglig og/eller pedagogisk utviklingsarbeid i internasjonale prosjekter. 

  • Rita Li er kontaktperson og veileder de som ønsker dette. 

Søknader til DIKU og andre

Det er mulig å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid fra ulike organer. Tidligere Norgesuniversitetet, nå DIKU, lyser hvert år ut midler i UH-sektoren. USN har levert mange gode søknader og blitt tildelt midler til en rekke prosjekter opp gjennom årene. Det å skrive en god søknad kan være krevende. 

  • Rita Li er kontaktperson og kan gi veiledning også her.