Søk DIKU-midler

DIKU opererer med ulike frister for programmene. Det betyr ar det til enhver tid er de frister du finner hos DIKU og den aktuelle utlysningen som gjelder. Det er søkeren selv som må laste opp søknaden i DIKU sine søknadssystemer innen fristen. Programmene krever stort sett en egenandel fra institusjonen, og et følgebrev fra institusjonens ledelse som forankrer søknaden. 

USN praktiserer ingen begrensning i antall søknader, men ønsker en prosess hvor søkermiljøet tidlig melder til eget fakultet at de planlegges eller er i gang med å skrive søknad. Det meldes også eDU, som kan bistå søker med veiledning etter behov og ønske.

Et kortfattet sammendrag på maks 1 side skal sendes slik at følgebrev med forankring kan utformes fra ledelsen. Sammendraget må også inneholde en bekreftet godkjenning fra fakultetsledelsen, og sendes cau@usn.no minimum en uke før søknaden skal leveres til DIKU.

Aktuelle utlysninger fra DIKU Vår - 2021

For komplett liste over utlysninger se: Diku.no

 

Fleksible utdanningstilbud

  • Søknadsfrist 29.04.2021 innen kl.12

Program for studentaktiv læring

  • Søknadsfrist 24.09.2021 innen kl.12

Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

  • Søknadsfrist 24.09.2021 innen kl.12

 

  • Ta kontakt med fakultetsledelse for å informere om at søknad er planlagt/i gang
  • Ta kontakt med eDU/cau@usn.no om at søknad er planlagt/i gang
  • Sammendrag med bekreftelse fra fakultetsledelse senest én uke i forkant av søknadsfrist hos DIKU
  • Følgebrev utformes av ledelsen og sendes tilbake til søker, som selv har ansvar for å legge inn søknad og følgebrev i DIKU sin interne søknadsweb.