Eksempelsøknader

Det kan være nyttig å se på søknader som tidligere har fått midler. Her ser du eksempler på søknader fra USN som DIKU har tildelt midler.

 

Eksempel 1

Tittel: Fleksibel utdanning for bærekraftig forvaltning, ledelse og næringsutvikling (søker: Handelshøyskolen, Sturød). Fikk midler 2020 over programmet "Fleksible utdanninger". 

 

Eksempel 2

Tittel: LOVU (søker: HS, Bing-Jonsson). Fikk midler 2019 over programmet "studentaktiv læring".