Tilbud om søknadsveiledning

Planlegger du å søke midler gjennom DIKU sine programmer? eDU kan bidra med veiledning og støtte i søknadsarbeidet. 


bilde

 

Det er mulig å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid fra ulike organer. DIKU, (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har flere programmer rettet mot kvalitet i høyere utdanning, hvor de lyser ut midler til UH-sektoren. USN har levert mange gode søknader og er blitt tildelt midler til en rekke prosjekter opp gjennom årene. Det å skrive en god søknad kan være krevende, og eDU tilbyr veiledning og støtte i søknadsprosessen. 

 


NB! Utlysninger som gjelder Erasmus og internasjonalisering håndteres av avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering.

 

  • DIKU opererer med ulike frister for programmene, og det til enhver tid er de frister du finner hos DIKU og den aktuelle utlysningen som gjelder.
  • Programmene krever stort sett en egenandel fra institusjonen, og et følgebrev fra institusjonens ledelse som forankrer søknaden.
  • Den enkelte søker må selv laste opp søknaden i DIKU sine søknadssystemer innen fristen.