Ressurser og erfaringer med digital eksamen

Pedagogiske, didaktiske og digitale ressurser om digital eksamen

Professor, dr.philos Arild Raaheim, UiB, om vurdering og eksamen i en tid med Korona. (Filmen er delt med tillatelse fra Raaheim og UiB)