Erfaringer med eksamen Wiseflow multi for Radiografi

Førsteamanuensis Elin Kjelle ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign viser her et eksempel på hvordan hun har brukt Wiseflow multi til eksamen i et emne på Radiografi.


Det er viktig å orientere seg om hvilke muligheter som finnes i multi før man planlegger oppgavene du vil lage. Pass på at det ikke er for lett å gjette seg til full pott på oppgavene!  Sjekk hvordan oppgaven blir seende ut for studenter som ofte sitter og jobber på små laptopskjermer. Spesielt viktig ved bruk av store bilder eller lange lister som skal sorteres.


Kombiner gjerne interaktive oppgaver og MCQ med kort og langsvarsoppgaver. Man kan også legge inn oppgaver med opplasting av pdf ved behov om dette ikke er lagt opp som FlowLock.

MCQ med flere rett alternativer
For eksempel om det er et spørsmål som har flere rette alternativer kan det være lurt å legge inn minuspoeng for feil svar. Ellers vil man kunne få full pott ved å krysse på alle alternativene.
Jeg er også restriktiv med å bruke delpoeng i oppgaver fordi det ofte vil kunne være lett å få gratis poeng uten nødvendigvis å kunne stoffet.

Bilde 1
 
Her må det enten være poeng kun med alt rett eller delpoeng for å ha krysset på rett alternativ og minuspoeng for å ha krysset på feil alternativ. Innstillinger for dette ligger lengre ned i oppgaveoppsettet.

Lister der man velger kategori/sant usant etc.

Bilde  2
I denne typen oppgaver, må man tenke nøye igjennom hvor mange poeng som skal gis og hvordan. Igjen vil det være lett å sanke poeng uten å kunne stoffet om det ikke legges inn minuspoeng for feil eller at man kun får poeng om alt er rett. Om det velges kun poeng for alt rett kan det være lurt med en kortere liste og kanskje heller dele inn i 2 lister slik at studenten ikke føler at de taper for mange poeng om de ikke klarer alt.

Klassifisering
I oppgaver som dette:
Bilde 3

Bør man i utgangspunktet velge kun 1 rekke om det er snakk om sortering kun per kategori.
Bruk av flere rekker skal brukes kun om rekkefølgen også spiller en rolle i sorteringen.

Oppgavemaler jeg ikke liker å bruke:

Bilde 4

Denne er avhengig av at alle skriver ord i rett bøyning osv. Kan fort bli mer jobbe enn nødvendig. Kanskje studenten heller skal skrive noe tekst selv?

Bruk av bilder i sorteringsoppgaver: Dette kan være tidkrevende og vanskelig å sette opp med nøyaktig plassering av store bokser. Ikke begi deg ut på dette om du ikke har god tid eller det er veldig viktig.


Et alternativ vi har valgt isteden følger:
Bilde 5
Studentene nummerer da i boksen under og skriver rett navn på strukturen.