Eksempel på digital eksamen med Wiseflow for emnet "Objektorientert programmering og databaser"

Førstelektor Olav Dæhli ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk/TNM viser her et eksempel på bruk av digital innlevering i Wiseflow hvor kandidatene legger ved filer hvor de har brukt webkamera og skrevet kode. I eksemplet er det benyttet "FLOWlock" som låser nettleser for alt annet enn Wiseflow.


Dette eksemplet er fra et forrige semester, og er ment for inspirasjon. For å få oppdatert informasjon om eksamen og WISEflow, sjekk gjerne Seksjon for Eksamen sine sider.

Kandidatene benyttet der kodeeditorer for henholdsvis C# (programmeringsspråk) og SQL (spørrespråk mot databaser), som er tilgjengelig i WISEflow. Det kan også velges editorer for en rekke andre språk.
Det ble på denne prøven benyttet «FLOWlock», der studentene ikke hadde tilgang til noen digitale hjelpemidler. WISEflow låser da nettleseren til bare å kunne bruke WISEflow. 

Eksempel der kandidaten har skrevet SQL-kode med WISEflow-editoren
Figur 1 viser utdrag fra en WISEflow-besvarelse der en kandidat har skrevet SQL-kode med WISEflow-editoren (hvilket automatisk gir innrykk og fargekode ut fra reglene i det valgte språket). Koden blir inkludert i besvarelsen som et vedlegg. Det kan velges editor for ulike språk, som f.eks. SQL, Java, HTML, C++, PHP m.fl. Ved sensurering åpnet jeg de besvarte filene i gratisprogrammet Visual Studio Code:

Figur 1: Kandidaten har her skrevet SQL-kode i ett av vedleggene med WISEflow-editoren.

Figur 1: Kandidaten har her skrevet SQL-kode i et vedlegg med WISEflow-editoren.

Vedlegg der kandidaten har tatt bilde av papirbesvarelsen sin med webkamera 
I Figur 2 vises en del av oppgaven kandidaten har løst på papir (håndskrevet med penn på et A4-ark), for så å ta bilde av med sitt webkamera. Vedlegget inkluderes i besvarelsen. Dette prinsippet kan benyttes også på andre typer oppgaver, f.eks. matematikk, bare studentene er nøye med å passe på at bildekvaliteten blir bra. 
På denne prøven hadde jeg presisert grundig for studentene at de måtte sjekke at kvalitetene på bildet ble bra, da jeg året før hadde mottatt et par bilder med dårlig kvalitet, så det var vanskelig å tyde innholdet. På den siste prøven var alle av helt grei kvalitet. Det var ca. 80 kandidater som hadde prøven.Studentene bør bes om å øve på å ta bilder og gjøre seg kjent med editoren før prøven. Da får de også testet kvaliteten på webkameraet. Det er ikke vanskelig, men kan bli stress hvis de ikke har testet det i forkant.

Figur 2: Eksempel på besvarelse en kandidat har løst på papir, for så å ta bilde av det med webkamera.

Figur 2: Eksempel på besvarelse en kandidat har løst på papir, for så å ta bilde av det med webkamera.

Kommentarer lagt inn i koden som skrives
I Figur 3 vises det hvordan en kandidat har lagt inn forklaring til koden/besvarelsen i kodevedlegget. Når det er valgt et språk, fungerer de vanlige kommentartegnene for dette språket i editoren (her: 
/* kommentar start- og kommentar sluttegn */), slik at kommentarer automatisk farges grønne. 

Figur 3: Eksempel på hvordan kandidaten har lagt inn tekst som del av besvarelsen i kodevedlegget

Figur 3: Eksempel på hvordan kandidaten har lagt inn tekst som del av besvarelsen i kodevedlegget


Eksempel med C#-kodevedlegg
I Figur 1 ble det vist kode med SQL. I Figur 4 er det vist et annet vedlegg, der forskjellen bare er at studentene der har laget kode med C#. NB! Det går ikke an å blande f.eks. SQL og C# i ett og samme vedlegg. Da må koden lages i to separate vedlegg.

Figur 4: Eksempel på  kode skrevet med C#-editoren. Innrykk og farger påføres da automatisk

Figur 4: Eksempel på kode skrevet med C#-editoren. Innrykk og farger påføres da automatisk.

Stiltyper kandidaten kan velge i hoveddokumentet.
Kandidaten ikke velge kodeeditoren, men kan også skrive koden direkte i hoveddokumentet som leveres i WISEflow-besvarelsen. Der er det en editor der det kan velges blant stiltypene Avsnitt, Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, Overskrift 4 og Kodeavsnitt. Benyttes Overskrift 1, 2 osv., genereres det ut fra disse en automatisk innholdsfortegnelse i besvarelsen. I Figur 5 er Overskrift 1 benyttet.

Figur 5: Kandidaten har her benyttet stiltypen  "Overskrift 1" på teksten "Oppgave 1"

Figur 5: Kandidaten har her benyttet stiltypen «Overskrift 1» på teksten «Oppgave 1».

Vanlig tekst bør skrives med stiltypen Avsnitt eller stiltypen Kodeavsnitt.
Vanlig tekst bør skrives med stiltypen Avsnitt eller Kodeavsnitt. En del av studentene mine valgte å skrive koden direkte i innleveringsdokumentet i stedet for med kodeeditor. Hvis de da valgte stiltypen Kodeavsnitt, ble koden også veldig lettlest ved sensur. 
I Figur 6 er det vist et eksempel fra en innlevering der kandidaten har skrevet koden med stiltypen Kodeavsnitt direkte i hoveddokumentet (og altså ikke som et vedlegg med kodeeditor). Koden rammes da inn med en gråtonet bakgrunn, men uten farger og automatiske innrykk. Kandidaten har derfor laget innrykkene som ses, manuelt med mellomroms- eller Tab-tasten.

Figur 6: Kode skrevet rett i hoveddokumentet med stiltypen "Kodeavsnitt" valgt.

Figur 6: Kode skrevet rett i hoveddokumentet med stiltypen «Kodeavsnitt» valgt.