Eksempel fra Multiple Choice og tidsfrist

Førstelektor Svend Andreas Horgen er for tiden stedfortredende leder ved eDU. Svend Andreas har også lang erfaring fra undervisning i blant annet programmering (både ved NTNU og USN).


Førstelektor Svend Andreas Horgen ved eDU gir her et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge eksamen ved å benytte multiple choice og sørge for en identifisering via video.

Dette caset er en måte å løse en digital eksamen på. Tilsvarende tilrettelegging som i Canvas kan man se for seg å gjøre i Wiseflow. 

 

Svend Andreas beskriver hvordan han tilrettelegger spørsmålene i en spørsmålsbank, slik at studentene ikke får de samme spørsmålene. Spørsmålene må løses innenfor en gitt tidsfrist . På den måten blir det også mindre interessant for studentene å samsnakke eller samarbeide, da de vil være opptatt med å løse sine egne oppgaver. 

 

Lenke til video