2019 - opptak av webinar om avansert bruk av multiple Choice i Wiseflow

Agata Karaskiewicz, Seksjon for eksamen og Svend Andreas Horgen, eDU hadde i 2019 et webinar om avansert bruk av multiple Choice i Wiseflow.

Webinaret er fortsatt nyttig å se i dag, dersom du ønsker å vite mer om mulighetene for bruk av denne modulen ved eksamen.

Opptak fra webinar om multiple choice i Wiseflow