Tilrettelegging og universell utforming

USN ønsker å legge forholdene til rette for alle - også for studenter med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere og fungere godt for alle.

Det kan likevel være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

  • syns- eller hørselshemming
  • bevegelses- og forflytningsvansker
  • konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
  • kroniske sykdommer
  • angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Arbeidet med tilrettelegging er regulert av Universitets og høgskoleloven, Likestillings og diskrimineringsloven, samt USN's Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø. 

Ressurser / les mer:

Kontakt, tilrettelegging ved USN:

For spørsmål og hjelp til teksting av video m.m:

Handlingsplan for USN