Digital undervisning

Nettstudent (foto: Colourbox)

Kjære kollega! I disse Korona-tider opplever mange at vi må snu oss rundt for at undervisningen skal bli så god som mulig. Vi må balansere det å være fleksibel med systematisk arbeid, og det er krevende. Du bruker kanskje både Canvas og Zoom, men kan trenge noe mer hjelp og støtte i en situasjon der dine studenter er blitt nettstudenter?

Her har vi ønsket å lage en enkel guide til deg som har behov for støtte i denne overgangen. Guiden er bygget opp i 3 deler, se boksene under. Du finner her også noen utvalgte ressurser som kan være særlig nyttige i arbeidet. Lykke til!