Hva vi tilbyr

digteklabUSN eDU tilbyr blant annet lyd- og videoproduksjon, studier i UH-pedagogikk og annen kompetanseheving og opplæring, samt merittering, veiledning, råd og støtte innen et bredt spekter.