Nettstudent har eksamen

På grunn av korona-pandemien har USN bestemt at alle eksamener våren 2020 skal gjennomføres som digital hjemmeeksamen. På disse sidene finner du ulike ressurser som veiledninger og informasjon om praktisk gjennomføring av eksamen, samt eksempler på ulike vurderingsformer og eksamensoppgaver til inspirasjon i arbeidet.