Spillbasert læring

Engasjerte studenter som deltar aktivt i læringsaktivitetene, som har det gøy og frivillig fullfører ekstra oppgaver? Det er dette spillbasert læring lover. Her er noen konkrete eksempler på bruk av spill i undervisning.

Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener:

  • Bruk av spill i undervisning: Studentene spiller et spill (dataspill, brettspill, eller rollespill)
  • Leken holdning til undervisning: Vanlige læringsaktiviteter er rammet inn i en spillorientert tilnærming (for eksempel gjennom begrepet gamification / spillifisering)

Hva har spill eller lek med undervisning og læring å gjøre?

Forskning på spillbasert læring er like variert enn begrepet. Men de fleste studiene i feltet er enige om noen hovedpoenger med bruk av spill eller spillbasert læring i undervisning: 

  • Studentene er engasjert i læringsaktivitetene: De er aktive og fullfører flere oppgaver.
  • Studentene synes det er motiverende og gøy å lære med spill.
  • Det støtter utviklingen av studentautonomi gjennom muligheten til å skape flere tilpassede læringsstier.

Hvis det fortsatt er litt uklart om man lærer bedre med spill: Det forskningen viser er at spill kan gjøre undervisning og læring lettere for flere. 

Det finnes mange måter å bruke spill i undervisning på. Spill trenger ikke å være digitale: Brettspill, rollespill, penn og papir, kan skape mange spennende opplevelser. Imidlertid finnes det i dag mange digitale muligheter som er enkle å bruke i klasserommets hverdag.

Fire eksempler

1: Brettspill og dataspill - spleiselaget byen / samfunnsfag

Brettspill og dataspill, enten utviklet som fritidsaktivitet eller med læring i fokus (også kalt serious games, eller edutainment), kan brukes for å undervise og utforske et emne eller et tema. Spleiselaget Byen lar elevene utforske "sammenhengene mellom samfunn, skatt og arbeidsliv" ved å ta rollen som byens borgermester. [http://www.spleiselaget.no/artikler/spleiselaget-byen]

Helt vanlige dataspill som The Walking Dead kan også brukes til å utfordre elevene om etikk spørsmål. [https://www.uib.no/infomedia/73338/skal-forske-p%C3%A5-dataspill-i-skolen]

2: Små engasjerende spillaktiviteter - Kahoot

Spill kan også brukes for å gjøre en rutine aktivitet mer engasjerende. Appen Kahoot (se mer på wikien) lar for eksempel lærere stille spørsmål til studentene sine. Slike quizer kan brukes til å sjekke studentenes forståelse av et tema på starten av en undervisningsøk eller som en oppsummerings aktivitet på slutten av en forelesning. Den kan også brukes til å engasjere studentene underveis ved å gi dem muligheten til å delta aktiv i undervisningen.

Eksempel 3: Spillorientert vurdering - Khan Academy3: Spillorientert vurdering - flip the grading (RPG)

Spill og spill-elementer (RPG: Role-playing game) kan også bli brukt i vurderingen av elevene. I et vurderingssystem som følger spill prinsipper får studenter poeng for hver aktivitet de fullfører i stedet for å tape poeng for hver feil de gjør. Alle studentene starter med 0 poeng og tjener poeng underveis (for fullførte oppgaver, deltakelse, hjelp til andre studenter, osv.). På slutten av kurset eller året kan antall poeng de har samlet konverteres til en karakter. (Se Sheldon, 2012 og Lombardi, 2015)

4: Spillorientert tilnærming - gamified classroom

I en spillorientert tilnærming (også kalt gamified classroom) bruker man ikke enkelte spill i undervisningen, men gjør hele undervisningsopplegget til et spill. Konkret betyr dette at læringsaktivitetene forblir de samme, men måten de er introdusert på skaper rom for lekenhet. Dette kan gjøres gjennom bruk av spillorientert vurdering (se eksempel 3), rollespill (se Classcraft) eller ved å bruke en quest-struktur.

En quest-struktur (eller RPG-struktur) presenterer oppgavene under flere quester eller temaer, og i flere nivåer. Studentene låser opp nye nivåer og quester ved å fullføre oppgaver. Et eksempel på det er forskningsprosjektet Spilltakulær som bruker spill-prinsipper for å utvikle samarbeid, autonomi og skape engasjement i fremmedspråk undervisning.

Video - eksempler og prinsipper bak spillbasert læring

Den følgende video, selv om den er sett i en veldig amerikansk kontekst, presenter på en interessant måte noen eksempler og prinsipper bak spillbasert læring. 

 

Teori og andre ressurser: