Spillbasert læring

Har du lyst til å engasjere og aktivisere studentene dine ved å bruke spill og lek i undervisning? Her kommer konkrete eksempler på hvorfor og hvordan du kan ta de i bruk i ditt klasserom.


teacher playing video game

Hva er spillbasert læring?

Begrepet 'spillbasert læring' er brukt for å beskrive en rekke ulike fenomener hvor spill eller en leken holdning står sentralt. Det finnes mange definisjoner og ikke alle bruker de samme kategoriene. Men enkelt sagt kan spillbasert læring oppsummeres med to hovedfenomener:

  • Bruk av spill i undervisning: Studentene spiller et spill (dataspill, brettspill, eller rollespill)
  • Leken holdning til undervisning: Vanlige læringsaktiviteter er rammet inn i en spillorientert tilnærming (for eksempel gjennom begrepet gamification / spillifisering)

Hva har spill eller lek med undervisning og læring å gjøre?

Forskning på spillbasert læring er like variert enn begrepet. Men de fleste studiene i feltet er enige om noen hovedpoenger med bruk av spill eller spillbasert læring i undervisning:

  • Studentene er engasjert i læringsaktivitetene: de er aktive og fullfører flere oppgaver.
  • Studentene synes det er motiverende og gøy å lære med spill.
  • Det støtter utviklingen av studentautonomi gjennom muligheten til å skape flere tilpassede læringsstier.

Selv om forskningen ikke sier om studentene lærer bedre eller mer, er det tydelig at flere studenter kan bli engasjert i læringen ved bruk av spillbasert læring.

Det finnes mange måter å bruke spill i undervisning på. Spill trenger ikke å være digitale: brettspill, rollespill, penn og papir, kan skape mange spennende opplevelser. Imidlertid finnes det i dag mange digitale muligheter som er enkle å bruke i klasserommets hverdag.

Hvordan bruke spill og lek i din undervisning?

1: Brettspill og dataspill

Brettspill og dataspill, enten utviklet som fritidsaktivitet eller med læring i fokus (også kalt serious games, eller edutainment), kan brukes for å undervise og utforske et emne eller et tema. Spleiselaget Byen lar elevene utforske "sammenhengene mellom samfunn, skatt og arbeidsliv" ved å ta rollen som byens borgermester. 

Helt vanlige dataspill som The Walking Dead kan også brukes til å utfordre elevene om etikk spørsmål. Boken Spillpedagogikk publisert i 2020 er et fint sted å starte for å lære mer om bruk av dataspill i undervisning. Boken omtales i det innlegget på bloggen Playful Learning av Caroline Cruaud (eDU) og oppsummeres av forfatteren Jørund Skaug i en presentasjon fra Dataspillkonferansen 2020.

2: Små engasjerende spillaktiviteter

Spill kan også brukes for å gjøre en rutine aktivitet mer engasjerende. Mentimeter er en interaktiv nettressurs som lar deg stille spørsmål og quiz til studentene dine. Slike oppgaver kan brukes til å sjekke studentenes forståelse av et tema på starten av en undervisningsøk eller som en oppsummerings aktivitet på slutten av en forelesning. Mentimeter engasjerer studentene ved å gi dem muligheten til å delta aktiv i undervisningen. I tillegg, om du bruker Quiz-spørsmål får studenter delta i en konkurranse med psevdonym, musikk og leaderboard. Et små grep som gjør det lett å spille i hverdagen. Et annet eksempel er å bruke playful objects i stedet for de vanlige: å skrive forslag på ballonger kontra på lapp forandrer et opplegg totalt.

3: Spillorientert vurdering

Spill og spill-elementer kan også bli brukt i vurderingen av studentene. I et vurderingssystem som følger spill prinsipper får studenter poeng for hver aktivitet de fullfører i stedet for å tape poeng for hver feil de gjør. Alle studentene starter med 0 poeng og tjener poeng underveis (for fullførte oppgaver, deltakelse, hjelp til andre studenter, osv.). På slutten av kurset eller året kan antall poeng de har samlet konverteres til en karakter. (Se Sheldon, 2012 og Lombardi, 2015)

Badges kan brukes for å erstatte eller visualisere poeng.

    Eksempel 3: Spillorientert vurdering - Khan Academy

4: Spillorientert tilnærming - gamified classroom

I en spillorientert tilnærming (også kalt gamified classroom) bruker man ikke enkelte spill i undervisningen, men gjør hele undervisningsopplegget til et spill. Konkret betyr dette at læringsaktivitetene forblir de samme, men måten de er introdusert på skaper rom for lekenhet. Dette kan gjøres gjennom bruk av spillorientert vurdering (se eksempel 3), rollespill (se Classcraft) eller ved å bruke en quest-struktur.

En quest-struktur (eller RPG-struktur) presenterer oppgavene under flere quester eller temaer, og i flere nivåer. Studentene låser opp nye nivåer og quester ved å fullføre oppgaver. Et eksempel på det er forskningsprosjektet Spilltakulær som bruker spill-prinsipper for å utvikle samarbeid, autonomi og skape engasjement i fremmedspråk undervisning.

Fortsett å lære 

Ressurspersoner/forfatter

Innhold

Relatert