SI PASS  - læringsfasilitering i strukturerte studiegrupper


Universitetet i Sørøst-Norge ønsker at alle førsteårsstudenter skal få en så god start på studiene sine som mulig og oppleve studiemestring.

eDu tilbyr opplæring i SI PASS (Supplemental Instruction - Peer Assisted Study Sessions), en forskningsbasert metode hvor erfarne studenter får opplæring i å fasilitere studentaktiv læring i strukturerte studiegrupper i emner. Målet med innføringen av SI PASS er å hjelpe studenter med å lykkes i studiene fra start. Metoden er egnet for emner som går første studieår og som har høy strykprosent. SI PASS viser til gode resultater, og praktiseres på rundt 1500 universiteter i over 30 land