LUDO: Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser

lærerstudent i praksis

USN vil gi lærerstudentene bedre profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK), og har fått 20 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og Norgesuniversitetet til prosjektet "LUDO".


- Med prosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO) løfter USN lærerutdanningen inn i det 21. århundre og kobler digitalisering til utdanningskvalitet. LUDO blir et brohode inn til en lærerutdanning som vi enda ikke kjenner, sier Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, i en nyhetssak fra USN.

Universitetets nye satsing skjer i regionalt samarbeid med blant annet kommunene Drammen, Porsgrunn, Larvik og Notodden.  

Alle som underviser og veileder USNs lærerstudenter skal selv få profesjonsfaglig digital kompetanse . Det er et viktig mål med prosjektet. Derfor utvikles også et eget kompetanseløft for lærerutdannerne ved USN.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet heter LUDO: «Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser».
  • Navnet LUDO (fra latin «jeg spiller/leker») er valgt fordi arbeidet krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner.
  • De neste tre år skal faglærere, praksislærere og lærerstudenter gjøre nettopp dette – sammen.
  • Lærerutdanningsmiljøet har, i samarbeid med praksisfeltet og USN eDU, svært gode forutsetninger for å nå prosjektets mål.
  • Over mange år har lærerutdanningsmiljøet utviklet erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) kan være.
  • PfDK handler om å lede læringsprosesser i en digital tid, initiere og samarbeide om endrings- og utviklingsarbeid i skolen og forholde seg til etiske utfordringer relatert til digitalisering av skole og samfunn.
  • USN fikk nylig prosjektmidler til å fremme elevers og læreres digitale kompetanse. Med LUDO får USN også ansvar for å fremme lærerutdanneres og lærerstudenter profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Les mer:

Les mer: