DigTekLab

statsråd Nybø og lærerstudenter i DigTekLab

«Framtidens klasserom» - USN’s nye DigTekLab på Notodden

USN’s nyeste tilskudd i lærerutdanningen heter DigTekLab. Den skal gi studenter, elever og lærere mulighet til å heve sin digitale kompetanse, og være en åpen arena for utforskning, læring og skapning. Dette er et framtidens klasserom, sier Elin Bøen, leder for det nye læringsrommet på campus Notodden.

DigTekLab (se egen blogg) inneholder blant annet:

  • Roboter
  • VR (virtual reality)
  • AR-sandbox
  • Makerkrok
  • Musikk og lyd
  • Koding og programmering
  • Greenscreen og animasjon

– For oss er det likevel viktig å få frem at det er utvikling av læringsprosesser og læringsmetoder som er viktigst. Dette er et rom for en framtid vi ikke vet hvordan ser ut, men som vi vet i økende grad vil handle om samhandling mellom lærere og elever. I DigTekLab skal derfor elever få muligheten til å utforske og produsere, fremfor å bare være konsumenter av informasjon. Dette gir oss muligheten til å tenke helt annerledes om læring, sier Bøen.