Podkast

Podkast er et relativt nytt medium som har nådd ut til mange på kort tid. Man kan si at podkast er til radio det blogg er til avis. Det er en lydfil som ligger på Internett, og som man kan laste ned og lytte til når som helst og hvor som helst.

lytter til podcast på reise

Vi skiller gjerne mellom podkaster og andre lydfiler på Internett, ved at podkaster kan abonneres på og dermed er tilgjengelig for et bredt publikum.

Noen retningslinjer

USN er i oppstartfasen med å lage en felles plattform hvor alle universitetets podkaster vil gjøres tilgjengelig for et bredere publikum. Det betyr at disse lydfilene som legges ut som podkaster skal være av så god kvalitet at de kan legges ut på denne plattformen.

På en felles plattform legges forskjellige podkast-serier, eller enkeltepisoder ut. Målgruppen for USN-podkaster kan være studenter, universitetets ansatte og/eller et mer generelt publikum. Hvem målgruppen skal være bør være tydelig før man setter i gang med en podkast-serie. Vurder om podkasten skal være en del av en serie med podkaster. Om så er tilfellet, ha en overordnet plan for flere episoder, og ha en tydelig rød tråd mellom disse.

Før man lager en podkast er det viktig å tenke gjennom hva formålet med podkasten skal være, og hvordan man skal nå dette formålet. podkast kan brukes i mange ulike sammenhenger, eksempelvis:

  • Aktuelle saker/nyheter
  • Populærvitenskapelige foredrag
  • Faglige samtaler
  • Intervjuer

Når man planlegger en podkast er det viktig å bestemme seg for om det skal være en monolog eller dialog, eventuelt hvor mange som skal være med i samtalen. Man kan også legge inn eksterne lydfiler i podkasten, eller gjennomføre telefonintervjuer.

I noen tilfeller kan det passe best å legge opp til en samtale mellom fagpersoner, i andre tilfeller kan det være hensiktsmessig med en utenforstående intervjuer.

Podkasten trenger ikke ha et satt manus, men det er svært viktig å ha mange og gode nøkkelord så samtalen har en klar retning som er avklart i forkant. Det er viktig å vite hvor man skal.

Ha en klar plan for hvordan samtalen skal avsluttes.

Klare for podkasting

Det nystartede LOVU-prosjektet (lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter i helse- og sosialfagutdanningene) har fått DIKU-støtte på fem millioner kroner. Prosjektet vil inkludere podkast, og leder Pia Bing-Jonsson tok med seg sin prosjektgruppe inn i det nye og podkast-utstyrte ministudioet på campus Vestfold.

– De fikk stjerner i øynene da de så hvor proft det var, og hvor lett det er å få til, sier en begeistret Pia Bing-Jonsson.  

Prosjektgruppe på USN tester ut ministudioet i Vestfold - foto