Podkast

Podkast er et relativt nytt medium som har nådd ut til mange på kort tid. Man kan si at podkast er til radio det blogg er til avis. Det er en lydfil som ligger på Internett, og som man kan laste ned og lytte til når som helst og hvor som helst.

lytter til podcast på reise

Retningslinjer for usn.no/podkast

Podkaster som skal ut på USN-podkast sin plattform på usn.no skal være av så god kvalitet at de skal kunne legges tilgjengelig for et bredt publikum. Med høy kvalitet mener vi godt og relevant innhold mot en definert målgruppe, god lydkvalitet, samt en tydelig plan for innholds-produksjon av podkasten fremover.

For å oppnå ønsket kvalitet, har vi laget noen retningslinjer for deg som vil lage podkast og publisere på USN sin plattform.

Alle podkast-serier må ha en metabeskrivelse som beskriver hva som er hensikten, formen og planen med podkasten. I tillegg til dette skal det følge informasjon om tittel og tema for podcasten, antall planlagte episoder, varighet pr. episode, frekvens, form (monolog, intervju, samtale etc) og liknende.

Uansett om det skal produseres en eller flere episoder, er det viktig å tenke nøye gjennom hvem målgruppen er. Dette kan være egne studenter, andre studenter, andre ansatte, forskere, eller et generelt publikum i samfunnet.

Du må også vurdere om alle deltagere i samtalen skal være fagfolk, eller om det er hensiktsmessig å få en ikke-faglig til å stille spørsmålene/gjøre intervjuet. Det må også legges en plan for å kommunisere ut podkast-innhold, slik at målgruppen (e) blir kjent med innholdet.

Før podkast-eier kommer til et studio for å produsere en podkast, er det altså viktig å ha avklart en metabeskrivelse og ta med seg innholdet av denne inn i produksjonen så du produserer i tråd med intensjonen.

Hver podkast-serie trenger et visuelt uttrykk og en tittel. Vi har en standard mal hvor du kan skrive inn tittel selv, men noen grunnelementer i bunn, blant annet USN sin logo. Vi ønsker at du bruker denne malen. Vi anbefaler også at dere tar i bruk jingles innledningvis som gir en mykere overgang til temaet. Disse ligger tilgjengelig på miksebordet.  

Det er opprettet mini-studioer på alle campuser. Disse bør brukes til podkast-produksjon fordi lydkvaliteten er svært god. For dårlig lydkvalitet kan gjøre at podkaster ikke blir publisert i USNs kanaler. Om du vil gjøre opptak utenfor studio, skal du kontakte eDU for å sikre god lydkvalitet også her.

Retningslinjene er utarbeidet av Kommunikasjonsavdelingen og eDU høsten 2020.