en Meny close
home Panopto
Panopto - Ny medieplattform keyboard_arrow_down
Funksjoner i Panopto keyboard_arrow_down
Fra Mediasite til Panopto keyboard_arrow_down
Om innføringsprosjektet keyboard_arrow_down
Innholdexpand_more

Prosjektoversikt

Anskaffelsen av Panopto er et resultat av en fellesanskaffelse i Univeristet- og Høgskolesektoren (UH). Det er for tiden 22 institusjoner i UH-sektoren som har signert avtale med Panopto.

Bakgrunn

Ved nedstegninga av samfunnet våren 2020 så sektoren behov for en forbedring av medielagringstjenestene som et hjelpende tiltak på den økte digitale undervisningen i pandemien. Behovet var en mer fremoverlent tjeneste med bedre brukervennlighet enn de systemene som var tilgjengelig. Rett før ferien samme år ble det startet et anskaffelsesprojekt ledet av SIKT (da Unit) i samarbeid med institusjonene i sektoren. USN deltok i flere ledd av anskaffelsesprosjektet, både fra faglig side og fra eDU. 


I desember 2020 ble det klart at Panopto var vinner av anskaffelsesprosjektet og mye av 2021 gikk med til å forberede en overgang. Den nye GDPR situasjonen etter Schrems II-dommen skapte behov for nøye dokumentasjon av personvern i nye anskaffelser, og Panopto-anskaffelsen er en av de første anskaffelsene som fikk prøve seg på å utforme en slik dokumentasjon, noe som resluterte i at det arbeidet tok veldig lang tid. 

USN valgte tidlig å melde interesse for anskaffelsesprosjektet. Det ble mer aktualisert høst 2020 da vi opplevde store utfall og ustabilitet i leveransen av Mediasite. I tillegg var det mange tilbakemeldinger fra brukere om vanskelig design og dertil lite intuitiv arbeidsflyt i Mediasite. 

I desember 2021 ble det bestemt i SIKT at Mediasite skal utfases som tjeneste og endelig sluttdato er satt til 31.desember 2022. 

Prosjektoppsett

Arbeidet med å følge prosjektet er gjort av eDU, som fra før har det daglige driftsansvaret for Mediasite. Fra eDU er det Kristian Joakim Ludvigsen som fungerer som prosjektleder, Sven Kjetil Haaø leder arbeidet med flyttinga av filer fra Mediasite til Panopto (migrering) og vil være ansvarlig for Panopto i drift, og Bjarne Nærum tilrettelegger opplæring og vil bistå Sven i drift. Utover det deltar hele eDU sitt systemteam på forskjellige måter i arbeidet med Panopto. Ralph Stålberg (SAS) bistår med migrering og IT stiller med arkitektur som gjør flyttingen mulig. 

Det er opprettet en styringsgruppe for innføringsprosjektet. Styringsgruppa består av Svend Andreas Horgen (styringsgruppeleder og Seksjonsleder eDU), nestleder studentorganisasjonen (SDSN), Birger Opstad (Visedekan), Kjetil Reier-Røberg (Instituttleder), Vibeke Bredahl (Studiedirektør) og Thomas Wilhelmsen (Avdelingssjef IT).