Kontaktinformasjon

Kontakt oss – direkte (se navn under) eller via epost til: edu@usn.no

Ansatte (klikk på navn for kontaktinfo, ansvarsområder, kompetanse etc.):

Veiledning, opplæring og utvikling av tjenestene Canvas, Mediasite, OmniJoin m.m:

Medieproduksjon og veiledning/opplæring i bruk av medieutstyr:

Faglig veiledning, prosjektstøtte og UH-pedagogikk:

Andre tilknyttede ansatte:

  • Andreas Lund – professor 2 (bistilling), førstelektorprogrammet
  • Marit Loftsgarden – universitetslektor, LUDO-prosjektet og DigTekLab
  • Toril Aagaard – førsteamanuensis, prosjektleder LUDO, UH-ped (deltid)

Medarbeidere fra HIU som underviser på UH-pedagogikk:

Se oversikt over oss og andre ansatte ved USN. Mer om USN eDU

Kontaktinformasjon for Universitetet i Sørøst-Norge