GDPR, personvern og medieopptak

Viktig informasjon om GDPR for fagansatte ved USN som lag(r)er video- og lydopptak.

I video- eller lydopptak av undervisning kan det være mulig å identifisere enkeltstudenter. Da gjelder personopplysningsloven, og USN trenger derfor hjemmel for opptak.

USN har anledning til å foreta opptak av undervisningen dersom det er i allmenhetens interesse. Studenter som ønsker å reservere seg må da selv sørge for at man ikke blir gjenkjennbar på opptaket. Personvernerklæringen for denne behandlingen (gjelder Zoom) finner du i egen boks på denne siden. 

Vi forklarer her hvordan forelesere og studenter kan ta opptak i Zoom og gjøre dette tilgjengelig innenfor GDPR (personvernreglene). Underviser må:

  1. Informere studentene i Canvas tilstrekkelig tid i forkant av undervisningsøkten, slik at studentene kan ta eventuelle forholdsregler. (Dette kan være å anonymisere navnet sitt ved pålogging i Zoom (eller plattformen som brukes), skru av kamera og mikrofon, stille spørsmål i chatten i stedet for å si de muntlig, og liknende.)
  2. Gjennomføre undervisningen i tråd med den informasjon du har gitt. (Hvis undervisningen skjer i Zoom og læreren setter i gang et opptak, så varsler Zoom-verktøyet alle studenter om at nå gjøres det et opptak. I tillegg må studentene aktivt trykke en knapp for godkjennelse før de får gjort noe videre i Zoom. Dermed gjøres alle klar over at det blir gjort opptak, og tvinges å ta et valg. )
  3. Legge opptaket på Mediasite som vi har databehandleravtale med.
  4. Hente inn opptaket i Canvas-rommet i det aktuelle emnet.
  5. Slette opptaket ved semesterslutt, eller når det aktuelle emnet er fullført. 

Skal opptaket brukes utenfor egen klasse må det fylles ut et samtykkeskjema (se egen boks). Dette må foreløpig lærer selv samle inn og sende til postmottak@usn.no for arkivering (se boks). 

I tillegg har vi laget et skjema for eksterne forelesere (se boks). Slikt samtykke må foreløpig ansvarlig lærer som henter inn gjesteforeleser selv samle inn og sende til postmottak@usn.no for arkivering (se boks). 

Private opptak: Hvis studenter likevel ønsker å gjøre egne opptak, så tillater USN dette inntil videre. Et privat opptak av undervisningen må imidlertid ikke distribueres i strid med åndsverkloven. Dersom studenter har et nødvendig behov for å dele opptak med medstudenter som ikke har hatt anledning til å delta i undervisningen som følge av koronavirus, må man ta kontakt med underviser for å få samtykke til dette.

Disse retningslinjene er blitt oppdatert og justert ved semesterstart høsten 2020.

Skjemaer (nevnt på siden):

  • Se side om GDPR og medieopptak på min.usn (intranett)
    NB: Her finner lærere også et forslag til kort infotekst som f.eks. kan gis studentene i Canvas.

Mer informasjon:

Kontaktpersoner GDPR (USN):