GDPR, personvern og medieopptak

Viktig informasjon om GDPR for fagansatte ved USN som lag(r)er video- og lydopptak.

I video- eller lydopptak av undervisning kan det være mulig å identifisere enkeltstudenter. Da gjelder personopplysningsloven, og USN trenger derfor hjemmel for opptak.

NYTT: Fra våren 2020 vil ikke USN bruke samtykkeskjema for opptak til bruk i egen klasse, f.eks. for repetisjon. USN har anledning til å foreta opptak av undervisningen dersom det er i allmenhetens interesse. Studenter som ønsker å reservere seg må da selv sørge for at man ikke blir gjenkjennbar på opptaket. Personvernerklæringen for denne behandlingen (gjelder Zoom) finner du i egen boks på denne siden. 

Vi forklarer her hvordan forelesere og studenter kan ta opptak i Zoom og gjøre dette tilgjengelig innenfor GDPR (personvernreglene). Underviser må:

  1. Informere studentene i Canvas tilstrekkelig tid i forkant av undervisningsøkten, slik at studentene kan ta eventuelle forholdsregler. (Dette kan være å anonymisere navnet sitt ved pålogging i Zoom (eller plattformen som brukes), skru av kamera og mikrofon, stille spørsmål i chatten i stedet for å si de muntlig, og liknende.)
  2. Gjennomføre undervisningen i tråd med den informasjon du har gitt. (Hvis undervisningen skjer i Zoom og læreren setter i gang et opptak, så varsler Zoom-verktøyet alle studenter om at nå gjøres det et opptak. I tillegg må studentene aktivt trykke en knapp for godkjennelse før de får gjort noe videre i Zoom. Dermed gjøres alle klar over at det blir gjort opptak, og tvinges å ta et valg. )
  3. Legge opptaket på Mediasite som vi har databehandleravtale med.
  4. Hente inn opptaket i Canvas-rommet i det aktuelle emnet.
  5. Slette opptaket ved semesterslutt våren 2020.

Private opptak: Hvis studenter likevel ønsker å gjøre egne opptak, så tillater USN det i vårsemesteret 2020. Et privat opptak av undervisningen må imidlertid ikke distribueres i strid med åndsverkloven. Dersom studenter har et nødvendig behov for å dele opptak med medstudenter som ikke har hatt anledning til å delta i undervisningen som følge av koronavirus, må man ta kontakt med underviser for å få samtykke til dette.

Skal opptaket brukes utenfor egen klasse må det fylles ut et samtykkeskjema (se egen boks). Dette må foreløpig lærer selv samle inn og sende til postmottak@usn.no for arkivering (se boks). 

I tillegg har vi laget et skjema for eksterne forelesere (se boks). Slikt samtykke må foreløpig ansvarlig lærer som henter inn gjesteforeleser selv samle inn og sende til postmottak@usn.no for arkivering (se boks). 

Merk: Ved nettundervisning i sanntid kan faglærer kreve at studenter deltar med både lyd og bilde (jf. § 7-9 i Universitetsloven), men studenter kan altså reservere seg fra å delta med lyd/bilde om det blir gjort opptak.

Disse retningslinjene kan bli justert før semesterstart høsten 2020.

Skjemaer (nevnt på siden):

  • Se side om GDPR og medieopptak på min.usn (intranett)
    NB: Her finner lærere også et forslag til kort infotekst som f.eks. kan gis studentene i Canvas.

Mer informasjon:

Kontaktpersoner GDPR (USN):