Våre meritterte undervisere 2020

I 2020 ble seks av USN's ansatte tildelt status som meritterte undervisere. Bli bedre kjent med dem og deres arbeid!


Kriteriesettet som ligger til grunn for meritteringsordningen sier noe om hva som skal til for å oppnå status som merittert underviser. Men, undervisning er et mangslungent felt, og undervisningkvalitet er noe som skapes innen en gitt kontekst og innenfor en gitt disiplin. De dyktige underviserne som møter disse kriteriene har riktignok noen sentrale felles kjennetegn, men de er langt fra noen ensartet gjeng!

Underviserne som ble merittert ved USN i 2020 har ulike fagbakgrunner, ulike tilnærminger til undervisningsoppdraget og gjør ting på hver sin måte. Søknadene deres er dermed seks unike fortellinger som tegner et bilde om hvem de er som undervisere. Hvordan jobber de med sine studenter og kolleger, og hva ligger til grunn for dette? Hva er det som driver dem i arbeidet med å utvikle seg som undervisere? Hva har de gjort så langt, og hva ønsker de å få til i tiden fremover?

Søknadstekstene er interessant og inspirerende lesning, både for de som er opptatte av undervisningskvalitet og de som selv vurderer å søke om merittering.

De seks er:

 

Søknader om merittering blir vurdert av en sakkyndig komité som blir ledet av en representant fra eDU. Komitéen er sammensatt av eksterne fagpedagoger, representanter fra de fire fakultene ved USN og en studentrepresentant. Les komiteens vurderinger av søknadene fra de meritterte fra 2020 her.

 

eDU-podden er en podkast som tar opp aktuelle tema innen høyere utdanning. Her finner du også intervjuer med de meritterte underviserne.