Status som merittert: Hva vil det si?

Dersom du oppnår denne statusen inviteres til du å bli en del av et nettverk av meritterte undervisere ved USN. Nettverkets rolle og funksjon vil formes i samarbeid med de meritterte.

Videre følger det med en lønnsøkning på anslagsvis 30 000 per år. I tillegg mottar ditt institutt et engangbeløp på 30 000. Disse midlene skal øremerkes utdanningsfaglige tiltak. Tiltakene skal utvikles i samråd med deg.

Til inspirasjon

Hvem er de meritterte underviserne ved andre institusjoner rundt om i landet? Hva er de opptatt av?

Derfor blir de meritterte undervisere - Artikkel fra Universitetsavisa

Fire SV-professorer får status som fremragende undervisere - Fra UiBs nyhetsarkiv

Her er dei nye meritterte underviserane ved UiT - fra UiTs nyhetsarkiv