Utlån og innkjøp av utstyr for lyd- og videoopptak

utstyr

Utlån

USN eDu har utstyr for lyd- og videoproduksjon som kan lånes av ansatte ved USN som skal gjøre opptak selv. Utstyret må bestilles i god tid i forveien. Vi gir også veiledning i hvilket utstyr som egner seg for ditt behov og opplæring i dette.

Utstyr som finnes til utlån her er:

  • Lydopptakere
  • Mikrofoner som kan kobles til datamaskin
  • Kamerapakker (med videokamera, stativ og trådløs mikrofon)

Det jobbes med å få på plass et bestillingssystem for utlån, som også har oversikt over utstyr som kan lånes ut.

Innkjøp

Dersom du skal kjøpe inn utstyr for lyd- eller videoproduksjon,  for eksempel mikrofoner, lydopptakere eller kameraer så bør dere ta kontakt med oss for anbefalinger.

USN eDU har lyd- og kamerapakker til utlån for deg som ønsker å lage opptak selv.

Vi tilbyr også veiledning for bruk, og støtte i forbindelse med redigeringsarbeid i etterkant.

Kontakt oss: