Livesendinger fra USN

 

Sendingene produseres av eDU medieproduksjon

Kommende livesendinger fra USN

  • 16/6 kl 11 Vitnemålssermoni IRI, Bachelor, Kongsberg
  • 16/6 kl 13 Vitnemålssermoni IRI, Master, Kongsberg
  • 23/6 kl 14.00 Vitnemålssermoni IMS og IMA, Bakkenteigen
  • 17/9 Doktorkreering, Kongsberg
  • 23/9-3/10 Forskningsdagene 2021
  • 18-20/10 ISAAC Norge